Facilităţi fiscale pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale

Facilităţi fiscale pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale

Prefectul Sandu Pocol a declarat că a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 838 din 25 noiembrie a.c.,, ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrul Finanţelor Publice nr.259/2848  cu privire la aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate.
        Ordinul a fost emis în conformitate cu Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare (art.XI din Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003), se aplică pentru obligaţiile fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
          "Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 31 august a.c., se acordă unităţilor administrativ teritoriale următoarele facilităţi: anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi majorările din cota de 50% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii sunt stinse prin plată sau compensare până la sfârşitul lunii decembrie; anularea unei cote de 25% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi cota de 75% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012".  Toate aceste facilităţi fiscale se acordă de către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale", a afirmat prefectul Sandu Pocol.
          Obligaţiile fiscale principale restante, până la data de 31 august a.c., se referă la obligaţiile fiscale cu termene scadente până la data respectivă şi neachitate până la în prezent, dar şi sumele ce reprezintă amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care a fost aplicată amenda este suspendată. Aceste facilităţi nu sunt acordate pentru obligaţiile fiscale stinse prin proprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
            În vederea acordării acestor facilităţi contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incindenţa facilităţii. În termen de cinci zile de la data depunerii cererii, instituţia publică fiscală competentă, comunică contribuabilului situaţia obligaţiilor fiscale. De la data comunicării pot fi stinse prin plată sau compensare obligaţiile principale şi cota de majorări de întârziere aferentă acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare al codului de procedură fiscală, iurmând ca organul fiscal competent să întocmească borderoul de scădere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.