Două contracte strategice au fost semnate în cadrul proiectului Mara Strategy

Două contracte majore au fost semnate zilele trecute în cadrul proiectului Mara Strategy derulat de Consiliul Județean Maramureș. Contractele sunt: Servicii actualizare documente strategice suport – Planul de Amenajare a Teritoriului Județului în valoare de 800.000 lei plus tva și Servicii consultanță realizare Strategie sectorială Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș în valoare de 149.890 lei plus tva.

Asocierea dintre SC AEDILIS Proiect SRL și Universitatea Babes – Bolyai (Facultatea de Georgrafie Cluj-Napoca) se va ocupa de Planul de Amenajarea a Teritoriului Județului Maramureș, care este o documentație cu caracter director și obligatoriu, ce reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio-economică a județului având rol de armonizare a dezvoltării durabile a teritoriului.

Planul de Amenajare a Teritoriului se corelează cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național cu Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcțională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendințele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervențiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populației şi a reprezentanților ei politici la adoptarea deciziilor.

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt: dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile; conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale. Documentul va avea în vedere structura socio-demografică și a activităților economice, contextul teritorial interjudețean, regional și național, direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judeţului în plan teritorial, pe o perioadă de maxim 10 ani, stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de dezvoltare. Totodată, documentul va avea un plan de acţiune pentru implementarea prevederilor planului- politici publice teritoriale, programe şi proiecte, măsuri de organizare în timp, precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanţare, a politicilor publice, programelor şi proiectelor de investiţii publice necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului.

„Noul <Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Maramureș> va fi un fundament pentru o perspectivă proaspătă și actualizată la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea județului. Ne pregătim să avem un nou punct de pornire în gestionarea terenurilor, a zonelor strategice din Maramureș cu scopul de a crea spațiul propice investițiilor economice, turismului sustenabil și dezvoltării teritoriale” subliniază în acest context Arhitectul Șef al județului, George Lazăr.

  

CIVITTA Strategy & Consulting SA București va realiza Strategia de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Maramureș care se dorește un document ce va conduce la diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, prin sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și valorificarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura în turism).

Strategia de Dezvoltare Durabilă și Promovare a Turismului în Județul Maramureș va fi elaborată prin prisma unor activități cum ar fi: colectarea și prelucrarea datelor statistice, identificarea, inventarierea și catalogarea potențialului/obiectivelor turistice pe localități, identificarea actorilor locali, a viziunii actorilor locali, consultarea autorităților administrației publice, a societății civile, mediul de afaceri și a publicului – dezbaterea publică, identificarea metodelor de conservare și protejare a resurselor, identificarea resurselor valorificate insuficient sau nevalorificate, realizarea analizei diagnostic, SWOT și a conceptului de dezvoltare.

Totodată, vor fi realizate propuneri  privind îmbunătățirea infrastructurii turistice, promovarea județului ca destinație turistică, dezvoltarea parteneriatului cu autorități publice, mediul academic, mediul privat, propuneri pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului, evaluarea tendințelor actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea turistică a județului Maramureș, cu păstrarea identității maramureșene.

„Turismul este unul din domeniile pe care ni le dorim dezvoltate cu multă atenție și accent pe ceea ce poate fi valorificat cu impact maxim pentru bunăstarea maramureșenilor. De aceea, cred că un document-cadru cum este această strategie va reuși să orienteze, în viitor, toți factorii interesați în creșterea atractivității județului Maramureș, atât pentru turiștii care ne vizitează, dar în special pentru operatorii din turism care au fost atât de greu încercați în ultima perioadă”, a declarat în acest context președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Ovidiu Bogdan.

Valoarea totală a proiectului Mara Strategy este de 4.885.779,27 lei. În cadrul proiectului mai urmează să fie elaborate: „Planul Strategic Investițional al județului”, „Planul de Amenajarea a Teritoriului Județului Maramureș” și „Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș”.

Amănunte regăsiți pe site-ul proiectului: www.marastrategy.maramures.ro.

 

 

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.