VIDEO | Cum e cu înscrierea elevilor la Evaluarea Națională

Ministerul Educației informează că înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit și numai în perioada prevăzută de calendarul examenului.

Asrfel pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii iar pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia. Nu se utilizează o cerere-tip pentru înscriere, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii.

Părinții elevilor din seria curentă nu trebuie să vină la școală pentru înscrierea elevilor la examenul de Evaluare Națională, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii, conform metodologiei.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, susțin Evaluarea Națională numai la solicitarea scrisă a părinților. Conducerile unităților de învățământ aduc la cunoștința persoanelor interesate prevederile metodologiei prin: afișare la avizierul școlii, organizarea unor întâlniri cu părinții elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora, prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a etc.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.