Ciclul gimnazial va avea cinci ani. Elevii care încep clasa a V-a vor sta în gimnaziu şi în clasa a IX-a

Ciclul gimnazial va avea cinci ani. Elevii care încep clasa a V-a vor sta în gimnaziu şi în clasa a IX-a

Elevii care încep clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a, la sfârşitul acestui ciclu vor susţine evaluarea naţională obligatorie care conţine cinci probe, respectiv şase pentru minorităţi şi admiterea în liceu organizată la nivelul şcolii.Legea educaţiei naţionale care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 prevede că elevii care din toamnă vor intra în clasa a V-a vor sta în gimnaziu cu un an mai mult, adică cinci în loc de patru, inclusiv clasa a IX-a.Legea 1/2011 prevede măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial care intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012. La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor.Evaluarea se realizează la şase probe, una fiind specifică minorităţilor naţionale. Este vorba despre probe scrise la limba şi literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, dar şi la o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, evaluarea include şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, ambele susţinute în timpul anului şcolar.Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, potrivit Legii educaţiei.Tot în cazul elevilor care intră în clasa a V-a în 12 septembrie 2011, admiterea la liceu se va desfăşura la nivelul unităţii de învăţământ pentru care optează.Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a X-a este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a IX-a. După absolvirea gimnaziului, elevii urmează liceul sau şcoala profesională.Admiterea la liceu sau la şcoală profesională se mută la nivelul unităţii de învăţământ. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Mediafax
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.