Bugetul de venituri și cheltuieli al județului pentru anul 2019 s-a stabilit la suma de 429.507 mii lei

Consilierii județeni au aprobat în ședința de marți, 23 aprilie, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Maramureș pe anul 2019. Ședința a fost condusă de președintele Gabriel Zetea, alături de care s-au aflat vicepreședinții George Moldovan și Ioan Doru Dăncuș, dar și secretarul județului, Aurica Todoran. Este un buget îndrăzneț, un buget al investițiilor, un buget cu alocări mai mari decât în 2018 în aproape toate domeniile. A fost o decizie nu tocmai ușoară de luat de plenul Consiliului Județean, deoarece, înainte de a fi discutat și aprobat bugetul, a fost dezbătută datoria de aproape 22 de milioane de lei pe care actualul CJ trebuie să o plătească firmei Selina SRL, plătind astfel deciziile greșite luate de fostul președinte Mircea Man, în martie 2012. După o oră de dezbateri în care s-a hotărât ca acea datorie să fie achitată dintr-un credit luat de la CEC Bank, aleșii județeni au aprobat bugetul propus de șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Bugetul de venituri și cheltuieli al județului pentru anul 2019 s-a stabilit la venituri în sumă de 395.726,16 mii lei și la cheltuieli la 429.507,42 mii lei, cu un deficit de 33.781,26 mii lei, deficit care se acoperă din excedentul anilor anteriori. La Secțiunea Funcționare, bugetul cuprinde la venituri și cheltuieli suma de 253.387,37 mii lei, iar la Secțiunea Dezvoltare cuprinde la venituri suma de 142.338,79 mii lei și la cheltuieli suma de 176.120,05 mii lei, cu un deficit de 33.781,26 mii lei care se acoperă din excedentul anilor anteriori.

Veniturile proprii ale județului Maramureș reprezintă 3.891 mii lei venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte și alte venituri; 48.440 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit și 31.449 mii lei sume alocate de AJFP din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu. La capitolul ”Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”, 32.020 mii lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, 152.348 mii lei sunt sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu, iar 9.000 mii lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene.

66.669,89 mii lei sunt subvenții de la bugetul de stat, din care suma de 2.072 mii lei se acordă pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 7.946,38 mii lei pentru susținerea derulării proiectelor finanțate de FEN, 59.018,51 mii lei pentru finanțarea PNDL, suma de 520 mii lei pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală și suma de 113 mii lei pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale. 48.908,27 mii lei reprezintă sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate.

S-a alocat primul buget pentru Serviciul Public Județean Salvamont

Din totalul general de 429.507,42 mii lei, la capitolul ”Autorități publice și acțiuni externe” s-au stabilit 44.256,68 mii lei care se vor folosi pentru activitatea proprie a Consiliului Județean și cofinanțarea proiectelor Mara Quality și Mara Strategy. în timp ce capitolului ”Alte servicii publice generale” i-au fost alocați 10.180,25 mii lei. Aici intră fondul de rezervă bugetară stabilit la 3.000 mii lei, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor cu 2.592 mii lei, Consiliul Județean Maramureș – ”Salvamont” cu 302,75 mii lei, Serviciul Public Județean Salvamont căruia i-au fost alocați 1.482 mii lei, 1.900 mii lei pentru cofinanțarea programelor și proiectelor de interes județean, 874 mii lei pentru Consiliul Județean – ecarisaj și 29,5 mii lei pentru Consiliul Județean – alegeri.

5.000 mii lei reprezintă tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, 533 mii lei merg la apărare și se alocă Centrului Militar Județean Maramureș, în timp ce la capitolul ”Ordine publică și siguranță națională”, respectiv către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” s-a alocat un buget de 1.061 mii lei. Capitolul ”Învățământ” primește un buget de 16.098,03 mii lei, din care 8.452 mii lei pentru capitolul ”asistență socială”, iar restul banilor se atribuie Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare, Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă din Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, dar și Centrului Județean de Resurse și Asistență Socială Baia Mare.

7.145,9 mii lei se alocă domeniului ”Sănătate”, din care 4.500 mii lei Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și 1840 mii lei Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, reprezentând transferuri din bugetul propriu al județului. 715 mii lei sunt rambursări credit tot pentru acest domeniu și 90,9 mii lei se alocă proiectului privind asigurarea accesului la servicii de sănătate.

20.922,07 mii lei sunt subvenții pentru instituțiile de cultură

O sumă de 56.482,85 mii lei se alocă pentru ”Cultură, recreere și religie”. 7360 mii lei este bugetul alocat Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, 20.922,07 mii lei sunt subvenții pentru instituțiile de cultură, iar 18.243,36 mii lei reprezintă contribuții pentru personalul neclerical. La capitolul sport s-au aprobat 4.000 mii lei, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă în domeniul culturii suma de 2.500 mii lei, 400 mii lei pentru tineret, 2.000 mii lei pentru religie, 112,42 mii lei pentru sustenabilitatea proiectului ”Circuitul bisericilor de lemn” și 945 mii lei Consiliului Județean.

La capitolul ”Asigurări și asistență socială” s-au alocat 76.595 mii lei, din care, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș suma de 50.115 mii lei, 2.072 mii lei pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap și 24.408 mii lei pentru centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap.

Pentru capitolul ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Consiliul Județean Maramureș a stabilit 2.201,14 mii lei la cheltuieli de capital, în timp ce suma de 32.595,03 mii lei se alocă pentru protecția mediului. 5.209,85 mii lei reprezintă fazarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, 17.162,15 mii lei cheltuieli de capital, 8.373 mii lei – rambursări credit, 86,47 mii lei pentru proiectul Munții Rodnei și 1.763,56 – bunuri și servicii.

La capitolul ”Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă” s-a stabilit suma de 406,9 mii lei, din care 337,9 mii lei pentru proiecte postaderare 2014 – 2020 și 69 mii lei reprezentând mentenanță pentru Turnul Măcelarilor.

Pentru capitolul  ”Transporturi”, Consiliul Județean Maramureș a alocat, în bugetul pentru anul 2019, suma de 176.951,64 mii lei. Din această sumă, 39.000 mii lei se acordă pentru întreținerea drumurilor județene, 100 mii lei pentru bunuri și servicii, 63.389, 09 mii lei merg pe PNDL, 2.050 mii lei reprezintă cheltuieli de capital, 1.123 mii lei rambursări credit, 51.032,11 mii lei se alocă pentru Drumul Nordului. Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș” primește 7.200 mii lei ca transferuri curente și 13.057 mii lei transferuri de capital.

Gabriel Zetea: ”Dacă în 2018 la secțiunea Dezvoltare au fost 63 de milioane de lei, în 2019 s-au alocat 176 de milioane de lei”

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a arătat plenului că, pentru acest an a fost propus un buget de dezvoltare, cu foarte multe sume. Dacă anul trecut, Consiliul Județean a avut o execuție a bugetului propriu de aproximativ 339 de milioane de lei, în acest an propunerea a fost de 429,5 de milioane de lei împărțit pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare.

”Dacă anul trecut la secțiunea Dezvoltare au fost 63 de milioane de lei, în 2019 s-au alocat 176 de milioane de lei. Am avut întâlniri în săptămânile trecute cu absolut toate instituțiile în subordinea Consiliului Județean, am discutat, alături de colegii din conducerea executivă, problemele fiecărei instituții, atât cele legate de funcționare, cât și cele legate de investiții. În acest an vorbim despre primul buget pe care îl alocăm Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș și este extrem de important ca aceștia să aibă, de la început, dotările necesare, iar în a doua parte a anului, sperăm să mai putem aloca fonduri pentru a achiziționa toate echipamentele necesare. La Centrul Militar Județean am alocat, separat, o sumă de bani pentru achiziționarea unui autoturism extrem de necesar dar și pentru studiul de fezabilitate și expertiza tehnică pentru reparații capitale la clădirea – garaj și depozit. La ISU Maramureș este o sumă și mai consistentă, respectiv vorbim despre asigurarea aproape în totalitate a sumelor cerute pentru dezvoltare. Aici am oferit 411 mii lei pentru investiții, iar instituția a cerut 455 mii lei la acest capitol. La educație, în acest an am încercat să oferim școlilor speciale aflate în subordinea Consiliului Județean sume suficiente pentru a-și desfășura activitatea la cele mai înalte standarde, dar să reușească să facă și investiții. Și la capitolul Sănătate s-au alocat sume suplimentare, respectiv 4,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, față de 4 milioane de lei în anul 2018. În cea ce privește Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie și aici am acordat un buget consistent, oferind sume suplimentare pentru investiții, iar dacă pe final de an lucrările demarate vor avansa, vom încerca să acoperim toate sumele necesare”, a arătat președintele Gabriel Zetea.

Șeful administrației județene a arătat că s-a încercat asigurarea tuturor cheltuielilor de funcționare la instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș dar și să acoperirea creșterilor salariale de aproape 50%, precum și acordarea de sume pentru investiții.

”La Complexul Astronomic a fost cuprinsă în buget o sumă consistentă pentru reparații capitale la clădire, dar și la partea de asistență socială lista de investiții este extrem de mare. Am cerut celor trei directori de la DGASPC Maramureș să finalizeze în acest toate studiile de fezabilitate pentru toate clădirile în subordinea lor, să putem aloca banii pentru reparații, pentru că pe copii nu îi încălzim dacă facem studii peste studii, ci cu lucrări utile în teren.

În ceea ce privește infrastructura, drumurile județene sunt, de departe, cea mai mare problemă. Am intrat în acest mandat cu 56 de km de drum reabilitat în perioada 1992 – 2016, respectiv de la înființarea Consiliului Județean până la începutul acestui mandat. Acest CJ, însă, a dezvoltat proiecte de finanțare a altor 200 de kilometri de drum județean pe fonduri europene, dar și guvernamentale și dorește să demareze documentațiile necesare pentru a accesa fonduri pentru alți 200 de kilometri; vor fi două tipuri de proiecte, de reabilitare a drumurilor județene și proiecte de reparații curente, prin realizarea de covoare asfaltice pe porțiuni întinse. Cu aceste tronsoane de drumuri județene putem să adunăm și să vorbim de aproape 500 de kilometri de drum județean, fie reabilitat, fie în condiții optime de circulație și să ne apropiem de ceea ce vor maramureșenii de la noi”, a conchis președintele Gabriel Zetea.

Bugetul a fost aprobat de toți consilierii județeni prezenți la ședința ordinară de marți, 23 aprilie 2019.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.