Baia Mare: Fostul director al Casei de Pensii, Vasile Ghişe, declarat incompatibil de A.N.I.

Baia Mare: Fostul director al Casei de Pensii, Vasile Ghişe, declarat incompatibil de A.N.I.

Directorul coordonator în cadrul Casei de Pensii Maramureş, Vasile Ghişe, a fost găsit incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate, în urma constatării procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese în materie administrativă.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, în urma evaluărilor demarate la data de 4 mai 2011, s-au constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către GHIȘE VASILE, întrucât în perioada 26 noiembrie 2009 – 14 decembrie 2010 a deținut, simultan, atât funcția de conducere de Director coordonator, cât și funcția de execuție de inspector superior în cadrul Casei de Pensii Maramureș, De asemenea, a mai fost constatată încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către GHIȘE VASILE, întrucât, în calitate de Director coordonator în cadrul Casei de Pensii Maramureș, a semnat două decizii privind numirea sa în funcția publică de execuție de inspector superior, precum și suspendarea de drept a raportului de serviciu corespunzator acestei funcții de execuție, rezervându-și, în acest mod, postul de  inspector  superior. 

În calitate de Director coordonator, Vasile Ghişe a organizat un concurs în vederea ocupării funcției publice de inspector superior, din cadrul Serviciului Evidența Contribuabililor – Casa de Pensii Maramureș, post vacant temporar, emițând, în acest sens, solicitare către A.N.F.P. pentru acordarea avizului favorabil și decizia pentru constituirea comisiei de concurs, ambele documente fiind semnate de către acesta. În urma participării la concursul organizat la  data de 23.11.2009, GHIȘE VASILE a fost declarat admis. În perioada exercitării funcției publice de execuție, GHIȘE VASILE a obținut venituri nete în sumă de 17.828 Lei. Astfel, Agenţia Naţională de Integritate a dispus, în urma neregulilor constatate, iniţierea demersurilor în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective. De asemenea, Vasile Ghişe ar putea fi decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. Acesta poate ataca concluziile la instanţa de contencios administrativ, în termen de 15 zile. În urma unui proces câştigat, Vasile Ghişe trebuia ca de luni să revină în funcţia de director adjunct la Casa de Pensii Maramureş.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.