BACALAUREAT: Rata cumulată de promovare, înainte de contestații în Maramureș este de 72,26%

În județul Maramureș au promovat înainte de contestații examenul național de bacalaureat 2371 de candidați din totalul celor 3281 de candidați prezenți.Astfel, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 72,26%.

Pentru promoția curentă, rata de succes este de 77,50%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 32,19%.

136 de candidați nu s-au prezentat, iar 2 candidați au fost eliminați.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

• Limba și literatura română: 5;
• Limba și literatura maternă (ucraineană): 2;
• Proba obligatorie a profilului: 51 (Matematică – 39 / Istorie – 12);
• Proba la alegere a profilului și a specializării: 72, cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană – 23; Logică și argumentare: 16, Geografie 12, Fizică TEO – 10.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele au fost afișate atât online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi comunicate în data de 12 iulie.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):
1. susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
3. obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.