Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Duciuc Vasile, reprezentant al comunei Bistra în calitate de primar, cu sediul în comuna Bistra, satul Bistra, nr,314, județul Maramureș, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE BISTRA ȘI VALEA VIȘEULUI, COMUNA BISTRA, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, propus a fi amplasat în comuna Bistra, satele Bistra și Valea Vișeului, fn, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.