68 de elevi şi profesori participă la un concurs naţional de biologie găzduit în Maramureş

68 de elevi şi profesori  participă la un concurs naţional de biologie găzduit în Maramureş

    În perioda 19 – 22 mai a.c. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş este gazdă pentru 68 de elevi şi profesori din întreaga ţară, participanţi la concursul naţional organizat de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului: “Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina biologie”.
Acest concurs reprezintă o nouă modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a realiza forme complementare de învăţare, obiectivele fiind educarea aptitudinilor de comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii selective, cultivarea interesului pentru cercetare în domeniul biologiei şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.
    Ca formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate se concretizează prin realizarea de proiecte de cercetare elaborate pe baza unei teme propuse de participanţi, a unei informări bibliografice şi a activităţilor experimentale, care pot fi apreciate drept comunicări ştiinţifice. Realizarea atât a proiectului comunicării, a bibliografiei, cât şi a investigaţiei ştiinţifice s-a făcut sub îndrumarea profesorului de biologie coordonator.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice are două etape de desfăşurare: o etapă judeţeană şi una naţională. La această etapă naţională evaluarea și ierarhizarea lucrărilor se realizează, pe secţiuni, de către comisia naţională. Cele două secţiuni la care elevii s-au putut înscrie sunt: „Biologie vegetală, animală şi umană”, respectiv „Biochimie, genetică şi ecologie”.
Aprecierea comunicărilor va fi făcută pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori: rigoarea ştiinţifică a conţinutului, modul de redactare – originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea structurilor, fenomenelor şi bibliografie minimală, respectarea condițiilor standard de tehnoredactare, expunere şi argumentare – limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză, abilitate în citirea, interpretarea  şi integrarea datelor, argumentare,  expresivitatea prezentării şi capacitatea  de a susţine o dezbatere, consistenţa suportului de susţinere a comunicării, metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate şi creativitate.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.