32 proiecte pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 31 mai a Consiliului Județean Maramureș

Ședința ordinară convocată de Consiliul Județean Maramureș din 31 mai are pe ordinea de zi 32 proiecte de hotărâre.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2023 ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului Județului Maramureș, pe anul 2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 182B Baia Mare – Coaș, aprobat la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judetean Maramureș nr.144/2020 privind aprobarea traseelor de drumuri din Județul Maramureș stabilite ca proiecte strategice de importanță majoră ce urmează a fi depuse  spre finanțare  în următoarea perioadă de programare 2021-2027;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a proiectelor culturale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unor terenuri din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Baia Sprie, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unor terenuri din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Șomcuta Mare, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unui teren din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Fărcașa, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;

 

 1. .Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unui teren din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Târgu Lăpuș, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Maramureș a imobilului ”Palat Administrativ”, situat în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46;

 

13.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Remetea Chioarului a imobilului – construcție și teren – situat în comuna Remetea Chioarului, nr. 11D;

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric ”Castelul Blomberg”, situat în localitatea Gârdani, nr. 457;

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului situat în Municipiul Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2, ap. 4, parte din monumentul istoric ”Casa Gall”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Maramureş în cursul anului 2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru preluarea în domeniul public al județului Maramureș a imobilului monument istoric ”Cetatea Chioarului”, cod MM-I-s-A-04369;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Sighetu Marmației a imobilului – teren și construcții – situate in municipiul Sighetul Marmației, str. Dragoș Vodă nr.31;

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinatii a sumei prevăzute în bugetul Județului Maramureș pe anul 2023 pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului „Nu vă uitați că-s micuț”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului „Danț

la Șură cu Lătureni ”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la organizarea  Festivalului “Hoarea Poienarilor”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea evenimentului

„ One Jazz Festival, 2023”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la organizarea festivalului “Tradiții Chiorene”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș, în calitate de membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie România,  Filiala Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A., pe anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricții de circulație pe podul situat pe râul Lăpuș,km.0+820 pe DJ 171C, localitatea Rogoz;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii la Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”;

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Funcţii  la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie  Maramureș;

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului ”CIBUS – Reducerea risipei alimentare și a deșeurilor în Europa” în cadrul apelului al II-lea de proiecte al Programului INTERREG EUROPE 2021-2027

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Judetean Maramureș la SC Parcuri Industriale SA.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.