27 de proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 26 ianuarie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 26 ianuarie 2023, ora 14:00, care se va desfășura în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2022;

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumuri județene si comunale, pe anul 2023;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții  “Cloud Regional Nord – Vest”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Drum de acces Parc Industrial Baia Sprie”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”DRUM DE ACCES” etapa I din cadrul obiectivului de investiții ”Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare” (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare);

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul “Extindere sediu birouri – Supraetajare corp parter (service ambulanță)” la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii  din domeniul public al Comunei Rozavlea în domeniul public al Județului Maramureș a unui  teren în suprafață de 763 mp  în vederea realizării obiectivului de investiții ”Parcare la drum județean DJ 186 km 25+000 Rozavlea” ;

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Maramureș   în domeniul public al Orașului Vișeu de Sus a imobilului – teren și construcții – situat în orașul Vișeu de Sus, str.  Spiru Haret, nr. 14 – 16;            

9. Proiect de hotărâre privind gestionarea și administrarea unui teren în suprafață de 212.818 mp situat în localitatea Baia Sprie, destinat dezvoltării rețelei de Parcuri Industriale în județul Maramureș;

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Maramureș în domeniul public al Județului Maramureș a unui teren în suprafață de 34.803 mp înscris în CF 57591, CF 57592 și CF 57593 Baia Sprie ;

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea “Acțiunii 2” din Planul de Acțiuni elaborat în cadrul proiectului ”REDUCES“, în anul 2023;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la  C. ,,Drumuri – Poduri Maramureş“ S.A.;

13. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la C „Parcuri Industriale Maramureș” S.A;

14. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR” în anul 2023;

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Structurii organizatorice cu  paturi  la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Maramureș;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la Revista de Cultură ”Nord Literar”;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Functii actualizat, la Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, actualizat, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;

 21. Proiect de hotărâre privind completarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Maramureş, prin introducerea unei grupe de trasee noi;

22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică în anul 2023;

23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea evenimentului sportiv ”Raliul Zăpezii Cavnic Maramureș”, ediția a XIII-a;

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea proiectului sportiv Campionat Mondial de Schi și Snowboard-Maramureș Rookie Fest, ediția a II-a;

25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea proiectului sportiv „Raliul Voievozilor Maramureș 2023”;

26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului sportiv  „SNOW ICE RACE”, ediția a III-a;

27. Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Județean Maramureș, la realizarea evenimentului cultural – „Iuliu Maniu și Maramureșul”, în cooperare cu Asociația de Turism, Consultanță și Implementarea Proiectelor Europene.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.