UE a atins unul din cele cinci obiective educaţionale stabilite pentru 2010

UE a atins unul din cele cinci obiective educaţionale stabilite pentru 2010

UE a atins unul din cele cinci obiective stabilite pentru 2010:numărul absolvenţilor de studii în matematică, ştiinţă şi tehnologie a crescut cu 15%.Însă, în ciuda progreselor înregistrate, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a atinge obiectivele referitoare la prevenirea abandonului şcolar timpuriu, ameliorarea competenţelor de citire şi scriere, creşterea numărului absolvenţilor de liceu şi participarea adulţilor la programul de învăţare de-a lungul vieţii.De asemenea, raportul Comisiei subliniază faptul că ţările din UE pot atinge noii indicatori de referinţă stabiliţi în 2009 pentru 2020 dacă investesc suficient îneducaţie şi dacă acordă prioritate reformelor în acest sector. UE a luat deja măsuri pentru a ajuta statele membre să obţină rezultatele aşteptate.În 2010, a fost lansat programul Tineretul în acţiune, menitsă modernizeze sistemele educaţionale, să promoveze mobilitatea studenţilor şi să combată şomajul în rândul tinerilor. La începutul acestui an, UE a iniţiat două planuri separate privind combaterea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea educaţiei pre-şcolare. Deşi, până în prezent, UE a atins numai unul din cele cinci obiective educaţionale stabilite în 2003, raportul Comisiei arată că, până în 2020, indicatorii de referinţă pot fi îndepliniţi.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.