Tarifele de interconectare pentru telefonia fixă scad de la 1 iulie 2012

Tarifele de interconectare pentru telefonia fixă scad de la 1 iulie 2012

Ca urmare a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), începând cu data de 1 iulie 2012, tarifele de interconectare percepute de operatorii reţelelor fixe de telefonie vor scădea cu 18%, până la nivelul de 0,67 eurocenţi/minut. Aceasta este cea de-a doua etapă de scădere a plafoanelor maxime pentru tarifele de interconectare, în vederea terminării apelurilor în reţelele de telefonie fixă, după cea din martie 2012, când tarifele au scăzut cu 15,5%.
Tariful de terminare reprezintă preţul plătit pe piaţa de gros de un furnizor de servicii de telefonie operatorului în reţeaua căruia sunt terminate apelurile efectuate de proprii utilizatori către reţeaua acestuia din urmă. Acest preţ se regăseşte în tariful perceput utilizatorului final care iniţiază apelul. Practicarea unor tarife de terminare excesive în raport cu costurile furnizării eficiente a serviciilor poate prejudicia concurenţa la nivelul pieţei de telefonie şi denaturează comportamentul de consum al utilizatorilor.
Tarifele au fost reglementate în urma analizei de piaţă realizate de ANCOM în anul 2011, din care a rezultat că toţi cei 51 de furnizori de servicii de acces la o reţea publică de telefonie fixă activi la acel moment pe piaţa din România deţineau putere semnificativă pe piaţa de gros a terminării apelurilor în propriile reţele. ANCOM a impus tuturor acestor furnizori obligaţia de a respecta anumite plafoane maxime pentru tarifele serviciilor de interconectare, în vederea terminării apelurilor provenite de la alţi operatori în reţelele proprii.
În afara obligaţiei de scădere a tarifelor de interconectare, ANCOM a impus în sarcina celor 51 de furnizori şi obligaţia de transparenţă, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, obligaţia de nediscriminare şi obligaţia de control al tarifelor (inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare).
Numărul de linii de acces (posturi telefonice fixe) din România era la sfârşitul anului 2011 de 4,69 milioane, în creştere cu 4% faţă de anul 2010, aceeaşi creştere procentuală fiind înregistrată şi de numărul de abonaţi, care se ridica la 4,04 milioane. Rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de gospodării era de 54%, în timp ce volumul de trafic realizat de către utilizatorii finali prin intermediul reţelelor publice fixe de telefonie a fost de 6 miliarde de minute în 2011.
Potrivit datelor raportate ANCOM de furnizori, piaţa de comunicaţii electronice a înregistrat în anul 2011 valoarea de 3,5 miliarde euro (14,8 miliarde RON). Veniturile obţinute din servicii de terminare a apelurilor de voce de către operatorii de telefonie mobilă din România în această perioadă au atins suma de 0,47 miliarde euro (1,97 miliarde RON), reprezentând 13,3% din valoarea pieţei de comunicaţii electronice, în timp ce operatorii de telefonie fixă au obţinut 0,05 miliarde euro (0,23 miliarde RON) din serviciile de terminare a apelurilor de voce, reprezentând 1,5% din valoarea pieţei de comunicaţii electronice.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.