PROIECT: România va avea o listă consolidată pentru arii naturale protejate

PROIECT: România va avea o listă consolidată pentru arii naturale protejate

 Ariile naturale protejate din România vor fi incluse pe o listă consolidată, prin intermediul căreia se va asigura accesul facil al mediului de afaceri la informația de mediu, precum și la limitele și distribuția acestora în teritoriu, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea listei consolidate a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de arii naturale protejate,publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

‘Ariile naturale protejate incluse în lista consolidată care face obiectul prezentului act normativ au fost desemnate conform prevederilor legale în vigoare la data desemnării lor. De asemenea, limitele sunt realizate conform tehnologiilor GIS actuale și în concordanță cu cerințele tehnice stabilite prin regulamentele specifice elaborate la nivelul Comisiei Europene. Prin aprobarea listei consolidate și publicarea limitelor acestora se va asigura accesul facil al mediului de afaceri la informația de mediu, respectiv la lista tuturor ariilor naturale protejate, precum și la limitele și distribuția acestora (…) în prezent, nu mai există o evidență clară a acestor documentații’, se menționează în actul normativ.
Potrivit sursei citate, întrucât majoritatea ariilor naturale protejate desemnate până la acea vreme nu au beneficiat de documentații, la solicitarea Ministerului Mediului, Agențiile locale pentru Protecția Mediului au elaborat aceste documentații. Procesul s-a concretizat, în mare parte, prin completarea unor fișe standard, astfel încât informațiile referitoare la ariile protejate să poată fi centralizate într-un mod facil. Fișele au fost realizate atât pentru ariile protejate desemnate la nivel național, cât și pentru ariile naturale protejate desemnate la nivelul mai multor județe.
‘(…) adoptarea prezentului act normativ este imperios necesară, astfel încât toți factorii interesați să aibă acces în mod facil la informația de mediu, respectiv la o listă consolidată a ariilor naturale protejate din rețeaua națională de arii naturale protejate. Totodată, adoptarea prezentului act normativ dă posibilitatea României de a-și îndeplini obligațiile asumate către Comisia Europeană și, totodată, de a evita eventualele sancțiuni de ordin financiar ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații. De asemenea, adoptarea prezentului act normativ vine în sprijinul raportărilor conexe către Comisia Europeană (lista și limitele siturilor Natura 2000, precum și relația acestora cu alte categorii de arii naturale protejate), către Convențiile internaționale (Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice — Ramsar), precum și către alte instituții și/sau programe (…)’, reiese din Nota de fundamentare a proiectului.
Persoanele și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, până la data de 24 martie, pe adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
România adăpostește cele mai valoroase ecosisteme din Europa pe nu mai puțin de 1,6 milioane de hectare (rezervații științifice, rezervații naturale, parcuri naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii), la care se adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu cele 580.000 de hectare.
Ariile naturale protejate înființate în România, inclusiv siturile Natura 2000 — arii naturale protejate de interes European — reprezintă 23% din suprafața țării, iar din acest areal pădurile reprezintă 45% din fondul forestier național. Parcurile naționale și naturale (fără Delta Dunării) reprezintă doar 5% din suprafața României.
Conform datelor publicate la sfârșitul lunii ianuarie de Societatea Ornitologică Română (SOR), România deținea, la nivelul anului 2015, un număr de 1.486 de arii naturale protejate, în creștere cu 156,6% față de anul de referință 1990.
Statistica prezentată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de mediu indică faptul că, la sfârșitul anului trecut, pe plan național existau 13 parcuri naționale și 15 parcuri naturale. De asemenea, Rețeaua Natura 2000 din România cuprindea 383 de Situri de Importanță Comunitară (SCI), respectiv 148 de Situri de Protecție Avifaunistică (SPA).
Pe de altă parte, în Uniunea Europeană, Natura 2000 acoperă 18% din suprafața terestră și 4% din cea a mărilor, fiind cea mai mare rețea de arii protejate din lume, însumând 1,039 milioane de kilometri pătrați.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.