Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei organizează în perioada 1 august – 15 septembrie 2012 organizează Concursul „ANSAMBLU MARCARE INTRARE MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAŢIEI”

Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei organizează în perioada 1 august – 15 septembrie 2012 organizează Concursul „ANSAMBLU MARCARE INTRARE MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAŢIEI”

Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei organizează în perioada 1 august – 15 septembrie 2012 organizează Concursul „ANSAMBLU MARCARE INTRARE MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAŢIEI”

I.REGULAMENTUL ŞI TEMA CONCURSULUI
I.1. ORGANIZATORI
Primăria Municipiului Sighetu Marmaţiei.
I.2. DEFINIREA CONCURSULUI
 Concursul „ANSAMBLU MARCARE INTRARE MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAŢIEI”este un concurs de idei, deschis tuturor creatorilor care au legătură cu Maramureşul istoric: arhitecţi, artişti plastici, studenţi şi oameni de cultură în general.
I.3. ADMITEREA LA CONCURS
 Participanţii la concurs pot fi persoane fizice, individuale sau în echipe de lucru pluridisciplinare.
 Nu pot participa la concurs persoanele care fac parte din juriu.
I.4. MEMBRII JURIULUI
 Juriul concursului este alcătuit din 5 membri, specialişti în domeniu, membri ai Consiliului local.
I.5. PREMIILE
 Se vor acorda 3 premii, astfel:
– Premiul I – 1.000 euro;
– Premiul II – 500 euro;
– Premiul III – 250 euro.
I.6. PREZENTARE LA CONCURS
 Se admite câte un proiect pentru fiecare participant. Nu sunt admise variante.
I.7. PROIECTUL
 Proiectul care va participa la concurs trebuie să conţină următoarele planşe:
– Planul de încadrare în zonă – propunere întocmită pe baza planşei nr.1, anexată la concurs, sc.1:1000, 2000 şi va conţine prezentarea soluţiilor propuse pentru circulaţie – rutiera, pietonala, amenajări speciale
– Planul de situaţie – propunere întocmită pe baza planşei nr.2 anexată sc. 1:500, 1:200 sau la alegere scară grafică.
– Planşă cuprinzând următoarele piese desenate, însoţite eventual de texte explicative: secţiuni şi vederi explicative la scara dorită de concurent; schiţe sau desene care să completeze şi să fundamenteze soluţia propusă, precum şi soluţia conceptuală, pe format A1; machete, fotomontaje sau alte elemente vizuale.
I.8. CERINŢELE TEMEI DE CONCURS
 Intenţia organizatorilor concursului este de a obţine răspunsuri cu privire la:
– Crearea unui simbol reprezentativ pentru municipiul Sighetu Marmaţiei
– Formarea unui ansamblu care să marcheze cele 3 intrări în municipiu.
Ansamblul va fi alcătuit din următoarele obiecte:
– A – Simbolul municipiului .Sighetu Marmaţiei, element major în compoziţia ansamblului cu valenţe arhitectural – sculpturale deosebite, va trebui realizat din materiale durabile şi forme simplificate. Pe cât posibil se vor valorifica materialele locale din imediata vecinătate a municipiul .Sighetu Marmaţiei, de ex.: lemn de diferite .esenţe, piatră.
– B – Punct informaţional – care să ofere date despre istoria municipiului, principalele obiective de vizitat, posibilităţi de cazare, etc. cu ajutorul unor panouri de afişaj.
– C – Parcări cu mobilier urban.
Punctele B şi C, vor fi subordonate compoziţional punctului A. Punctele B şi C nu sunt obligatorii, caz în care se va explicita mai bine punctul A care devine obiect preponderent sculptural.
Soluţiile premiate vor sta la baza definitivării acestui proiect.
II. DATE DE TEMĂ PRIVIND PROIECTUL
II.1. Amplasamentul se va situa pe partea dreaptă a şoselei, în sensul de intrare în oraş şi va ocupa un teren de 1500 mp. Elementul simbol (A) poate fi amplasat la o distanţă mai mare faţă de şosea, dar în strânsă corelare cu punctele B şi C (de ex.o înălţime care pune în valoare elementul A).
II.2. Silueta obiectivului va fi un punct de reper, un semnal cu putere de simbol
II.3. Dimensiunile elementelor ce vor constitui ansamblul, se vor lăsa la latitudinea concurentului
III. CRITERII DE APRECIERE A LUCRĂRILOR PREZENTATE LA CONCURS
– Conturarea unui simbol, într-o imagine de impact care să personalizeze municipiul Sighetu Marmaţiei, uşor de reţinut
– Propunerea realistă de realizare a ansamblului cât şi calitatea ambientală a ansamblului
– Rezolvarea circulaţiei fără conflict
IV. DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI UTILIZARE A IDEILOR
 Proiectele premiate devin proprietatea organizatorilor care au dreptul de a folosi integral sau parţial acestea, cu menţionarea autorilor. Toate proiectele vor face obiectul unei expoziţii, la finele căreia proiectele necâştigătoare se vor restitui, la cerere.
 Câştigătorul are dreptul de a acorda consultanţă de specialitate prin grija beneficiarului, în următoarea fază a proiectului.
V. Întrebări referitoare la regulamentul şi tema concursului pot fi adresate organizatorilor la nr. de fax 0262/311069 sau prin e-mail, la adresa primaria@primariasighet.ro
VI.  Data limită  de primire a Proiectelor este 17 septembrie 2012, ora 16,00, la sediul Primăriei, cam. 25(inclusive data poştei). Rezultatul concursului va fi făcut public joi 27 septembrie 2012, ora 14,00

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.