Prefectura Maramureş consultă cetăţenii cu privire la calitatea servicliilor Instituţiei Prefectului

Prefectura Maramureş consultă cetăţenii cu privire la calitatea servicliilor Instituţiei Prefectului

                  Ieir a a vut loc întâlnirea grupului judeţean de modernizare a administraţiei publice, compus din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, autorităţilor administraţiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate, mediului academic, mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat discuţii exploratorii privind modalităţile de valorificare a experienţei în managementul public modern a membrilor grupului.În cursul discuţiilor au fost identificate nevoi ale instituţiilor publice în legătura cu instrumentele şi know-how-ul necesar pentru efectuarea măsurătorilor privind gradul de satisfacţie, cât şi pentru identificarea nevoilor beneficiarilor serviciilor furnizate.„Avem nevoie de feedback din partea cetăţenilor pentru a şti dacă activitatea noastră se îndreaptă într-o direcţie bună şi în acest sens ne gândim să cerem şi ajutorul mass-media şi chiar participarea în acest grup”. Noi am pregătit un chestionar pentru toţi cei care vor apela la serviciile noastre şi dorim să cunoaştem modul în care cetăţenii sunt sau nu mulţumiţi de serviciile oferire. În plus cetăţenii trebuie să cunoască faptul şi să aibă o percepţie corectă despre instituţia noastră cu privire la probleme care pot fi rezolvate de către angajaţi, atunci când vin în audineţă sau adresează petiţii".  a spus subprefectul judeţului Gyöngyike Böndi. În acest sens, s-a remarcat disponibilitatea filialei din Baia Mare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” de a participa cu cadre didactice şi studenţi la astfel de activităţi. De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice cu experienţă în sisteme de management al calităţii certificate ISO 9001/2001 au anumită experienţă în utilizarea chestionarelor în relaţia cu cetăţenii. La final s-a convenit ca activitatea grupului să se deruleze şi între şedinţele lunare prin schimburi de idei şi materiale cu ajutorul Internetului. Următoarea întâlnire ce va fi programată în cursul lunii iunie va avea ca temă prezentarea de bune practici susţinute de mebrii grupului. Scopul grupului judeţean de modernizare a administraţiei publice, aşa cum reiese din ordinul de reorganizare cu numărul 88/2011 emis de Prefectul judeţului Maramureş, este de a participa la elaborarea, implementarea si monitorizarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă a administraţiei publice locale, elaborate pe baza Programului de Guvernare, cu accent pe introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care vizează managementul public.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.