Laboratorul de apă poatabilă SC Vital SA a fost acreditat

Laboratorul de apă poatabilă SC Vital SA a fost acreditat

Apa este o condiţie esenţială pentru existenţa umană şi constituie în acelaşi timp un factor principal al menţinerii vieţii pe Pământ. Plecând de la aceste considerente, echipa Laboratorului de apă potabilă din Baia Mare a parcurs în timp o serie de etape care au constat în efectuarea unor studii teoretice, cercetări experimentale, contribuţii  şi aplicaţii  finalizate cu  succes în proiecte importante privind obţinerea calităţii apei potabile destinată consumului uman.Caracteristicile aceastei echipe sunt munca, seriozitatea şi profesionalismul. Rezultate foarte bune  obţinute la evaluările efectuate de către organismele abilitate au avut ca finalitate  atingerea  obiectivelor  importante propuse. “ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA-RENAR”  recunoscută oficial ca (RENAR), organism naţional de acreditare unic,  acordă   SC VITAL SA “Certificatul de acreditare  Nr. LI 955” ce atestă faptul că,  Laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice-Laborator apa potabilă, satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este competent să efectueze activităţi de încercări, contribuind astfel la creşterea competitivităţii servicilor şi produselor oferite de către SC VITAL SA.În conformitate cu cerinţele Legii 458/2002 (republicată) si HG 974/2004 privind calitatea apei potabile SC VITAL SA, în calitate de producător şi distribuitor de apă potabilă, are obligaţia de a asigura conformarea la parametrii de calitate a calităţii apei potabile. Monitorizarea  de control a calităţii apei potabile este realizată de către SC VITAL SA, după programe avizate anual de către Direcţia de Sănătate Publică Maramureş. În acest sens, Laboratorului de apă potabilă îi revine sarcina  de a efectua monitorizarea de controlul a calităţii apei pentru toate agenţiile în care societatea noastră produce şi distribuie apă potabilă în sistem centralizat.În conformitate cu  cerintele SR EN ISO /CEI 17025 : 2005, a standardele specifice pentru fiecare parametru de analizat şi a legiilor privind calitatea apei potabile (Legea 458/2002 republicată în 2012), în cadrul Laboratorului de apă potabilă au fost elaborate şi implementate documentele sistemului calităţii ce conţin 22 de proceduri generale, 20 de proceduri specifice şi 2 proceduri operaţionale. Pentru buna desfăşurare a activităţii privind controlul calităţii apei, laboratorul este dotat cu echipamentele necesare, ce sunt utilizate respectând 46 de instrucţiuni de lucru specifice pentru fiecare echipament în parte de către personal bine pregătit şi instruit.Activitatea laboratorului se desfăşoară zilnic pe parcursul a 24 de ore,  menţinând astfel  posibilitatea de-a asigura în orice moment un control riguros şi sigur al calităţii apei brute, apei produse şi apei distribuite consumatorilor. Personalul laboratorului controlează periodic calitatea apei, prelevând probe chimice şi probe microbiologice din 111 puncte de prelevare situate în localităţile Baia Mare, Borsa, Baia Sprie, Cavnic, Viseu de Sus, Sighetu Marmaţiei, Târgu-Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Seini şi Ulmeni.Laboratorul de apă potabila oferă zilnic Direcţiei de producţie din cadrul SC VITAL SA  informaţii privind calitatea apei şi  transmite periodic rezultatele analizelor efectuate sub formă de „Rapoarte de încercări”, care pot fi accesibile şi consumatorilor noştri de pe site-ul www.vitalmm.ro.Nivelul cerinţelor actuale privind pregătirea profesională a personalului este atins şi poate fi îmbunatăţit continuu datorită faptului că în echipa laboratorului există persoane cu studii finalizate de doctorat, masterat şi licenţă în domeniul tehnolgiei de tratare a apei.Pentru menţinerea sistemului calităţii,  conducerea SC VITAL SA aplică sistematic măsuri de bună politică profesională, prin alocarea în permanenţă a resurselor financiare necesare pentru modernizarea laboratorului, achiziţionarea  echipamentelor din dotare, instruirea şi perfecţionarea continuă a personalului, participarea la scheme de intercomparare cu alte laboratoare acreditate din Europa, menţinerea condiţiilor de acomodare şi mediu, achiziţionarea reactivilor şi sticlăriei de laborator de cea mai bună calitate, servicii privind verificarea echipamentelor  de catre BRML, service si mentenanţă.    Obţinerea de către SC VITAL SA a certificatelor  emise, de RENAR ŞI MINISTERUL SANĂTĂŢII, demostrează faptul că activităţile privind controlul calităţii apei, se desfăşoară zilnic la cel mai înalt nivel de competenţă profesională.În acelaşi timp aceste certificate sunt dovezi certe, în scopul de a oferii încredere deplină în serviciile efectuate de către SC VITAL SA, prin acest laborator.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.