VIDEO | Concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Municipal Sighet

Se organizează concurs pentru postul de manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Concursul va avea loc în sala de sedințe din cadrul Primariei Municipiului Sighetu Marmației, în perioada 08-12 iunie, desfășurându-se în două etape.

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs va avea loc în data de 09 iunie  2020, ora 10.00, etapă eliminatorie iar etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sala de sedinte din cadrul Primariei  Municipiului Sighetu Marmatiei, str. Bogdan Voda , nr.14, pe baza temelor cadru, va avea loc în data de 15 iunie 2020, la ora 10.00.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 7 mai -5 iunie 2020 ora 15:00, verificarea dosarelor va avea loc în 9 iunie la ora 10:00. Afișsarea rezultatului verificării dosarelor este programat în 11 iunie la ora 15:00 iar depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor se va face în 11 iunie la ora 15:00. Afișarea rezultatului contestațiilor va avea loc în 12 iunie la ora 15:00. În 9 iunie la ora 15:00 este programată afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere. Susținerea publică a proiectului de management va avea loc în 15 iunie la ora 10:00. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișare în 19 iunie 2020 la ora 12:00.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Cunosc limba română, scris și vorbit;
  • Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
  • Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătții și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
  • Au cel putin 7 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  • Nu au fost condamnate pentru săvâșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
  • Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal  Sighetu Marmatiei. Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului – Serviciul  R.U.N.O.S., telefon 0262/311.541, int 221.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.