CONCURS: Ce acte trebuie depuse pentru ocuparea postului de agent de poliţie

CONCURS: Ce acte trebuie depuse pentru ocuparea postului de agent de poliţie

 IPJ Maramureş aduce la cunoştinţă că înscrierea candidaţilor la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureș, prin reîncadrare ca poliţist, se va realiza la sediul inspectoratului, situat în municipiul Baia Mare, strada 22 Decembrie, nr. 37, pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, între orele 08:00 – 15:00.

Candidaţii care  depun cerere de înscriere, până la data de 08.04.2016 vor depune dosarele de recrutare, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, între orele 08,00 – 15,00 la Serviciul Resurse Umane şi vor cuprinde următoarele documente:
– copia actului administrativ prin care i-au încetat raporturile de serviciu sau adeverinţă eliberată de unitatea în care au fost încadraţi din care să rezulte că a avut calitatea de poliţist şi motivul încetării raporturilor de serviciu;
– cererea de înscriere şi CV, model Europass;
– copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 – copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 
– autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; 
– cazierul judiciar; 
– caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; 
– 3 fotografii tip buletin de identitate; 
– două fotografii color 9 x 12 cm; 
– fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; 
– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 
copia permisului de conducere;
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, telefon: 0262 – 207711  sau pe site-ul instituţiei https://mm.politiaromana.ro şi pe pagina oficială a Inspectoratului General al Poliţiei Române https://politiaromana.ro.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.