Baia Mare: Aleşii locali sunt convocaţi mâine la şedinţă ordinară

Baia Mare: Aleşii locali sunt convocaţi mâine la şedinţă ordinară

Aleşii locali băimăreni sunt convocaţi mâine, de la ora 12:00, la şedinţa ordinară a Consiliului Local a municipiului Baia Mare. Pe ordinea de zi sunt cuprinse 52 de proiecte de hotărâre.

Printre proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului în şedinţa ordinară de mâine se regăsesc:

– Proiect de hotărâre privind: rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare prin creşterea veniturilor cu suma de 13.276 mii lei şi se stabileşte la suma de 325.163 mii lei precum şi  creşterea cheltuielilor cu suma de 13.276 mii lei  şi se stabileşte la suma de 366.264 mii lei, diferenţa de 225 mii lei fiind excedentul bugetar, iar suma de 40.876 mii lei  reprezintă împrumutul intern.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al  bugetului local pe anul 2012 la 30 iunie

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifului  de pornire la licitaţie pentru închirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare la nivelul a 2,50 euro/mp/lună .

– Proiect de hotărâre privind diminuarea tarifului pentru activităţile de salubrizare stradală : “Aspirat mecanizat trotuare şi alei” –poziţia nr. 34 din Anexa la  H.C.L. nr.378/2011, de la 15,75 lei pe 1000mp la 12 lei pe 1000 mp, la care se adauga TVA; “Răzuit mecanizat rigole”-poziţia nr.35 din Anexa la  H.C.L. nr.378/2011, de la 78 lei pe 1000 ml la 56,70 lei pe 1000 ml, la care se adauga TVA;

– Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L nr. 9/2012, care va avea următorul cuprins: “ Art.2. Se aprobă angajarea cheltuielilor în valoare de 365.200 lei, inclusiv TVA, în perioada februarie 2012 – ianuarie 2014, astfel: 210.000 lei în anul 2012, 150.000 lei în anul 2013 şi 5.200 lei în anul 2014, de la bugetul municipiului pentru implementarea proiectului POSDRU „Tranziţia la viaţa activă prin instruire practică la locul de muncă”, derulat de către Grupul Şcolar “Gheorghe Lazăr” din Baia Mare. Suma va fi recuperată în totalitate, mai puţin cei 7.000 lei reprezentînd co-finanţarea  2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului”.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului  de fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico – economici pentru obiectivul “ Extinderea sistemului de iluminat public stradal  din Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş ”

– Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor: „Vara băimăreană”, în perioada 20 – 22 iulie 2012, „Toamna băimăreană”, în perioada 24 – 30 septembrie 2012 eveniment care include şi cea de-a 20-a ediţie a Sărbătorii Castanelor,  precum şi a altor evenimente care se vor desfăşura în perioada de vară/toamnă a anului 2012.

– Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.500,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii participării unei delegaţii a Consiliului Local al Tinerilor Baia Mare, la ediţia a XV-a a Reuniunii Naţionale PAL-TIN – Reţeaua Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor (CLCT), care se va derula în perioada 12 – 17 august 2012,  în judeţul Sibiu, oraşul Sibiu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordului  de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în vederea organizării Programului Educaţional „Alternativa la îndemâna părinţilor”, care se va desfăşura în perioada 2 iulie – 31  august 2012.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Centrul Universitar Nord Baia Mare, în vederea organizării Conferinţei Naţionale de Management şi Strategii de Dezvoltare Durabilă, care se va desfăşura în perioada 28-29 septembrie 2012. în Baia Mare
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.