PROIECT: Florile anuale și bienale nu vor depăși 30% din suprafața spațiilor verzi publice amenajate

PROIECT: Florile anuale și bienale nu vor depăși 30% din suprafața spațiilor verzi publice amenajate

 Ponderea plantelor floricole anuale și bienale nu va depăși 30% din totalul plantelor atunci când sunt elaborate planurile de amenajare peisagistică a spațiilor verzi publice, conform unui proiect de hotărâre supus dezbaterii pe site-ul PMB.

"În cadrul suprafețelor cu rol decorativ, ponderea plantelor floricole anuale și bienale luate împreună nu va depăși 30% din totalul plantelor, restul de 70% din efectivul vegetal cu rol decorativ fiind constituit din plante perene (plante floricole perene/plante lemnoase/graminee)", este una dintre prevederile proiectului.
Acesta conține o serie de reguli privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul municipiului București.
Astfel, în toate amenajările cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precădere a plantelor perene. Excepție fac următoarele tipuri de spații în care, datorită impactului social și caracterului cadrului construit, este permisă utilizarea de plante floricole anuale și bienale, exclusiv sau în amestec cu plante perene: în parcuri de-a lungul intrărilor reprezentative și în cadrul parterelor florale deja constituite (doar în amestec cu perene); de-a lungul axelor majore, reprezentative ale orașului.
În zonele umbrite (de clădiri, elemente constructive, vegetație arborescentă) se va evita realizarea de suprafețe de tip gazon, acestea fiind înlocuite cu specii acoperitoare de sol rezistente la umbră.
Pe suprafețele care nu sunt destinate agrementului (peluze dedicate pentru picnic, suprafețe pentru joc sau recreere) sau care nu au un rol compozițional specific care impune amenajarea de suprafețe tip gazon se va favoriza realizarea de suprafețe ocupate cu amestecuri de tip pajiște. Pe fâșiile sau alveolele care înglobează aliniamente stradale acoperirea va fi realizată preponderent cu amestecuri de tip pajiște sau arbuști rezistenți la secetă și poluare.
Amenajările vor urmări protejarea cu prioritate a arborilor viabili existenți. Arborii nou introduși vor face parte exclusiv din specii adaptate condițiilor pedostaționale specifice Capitalei, necesitând lucrări de întreținere reduse.
Tăierile care vizează coronamentul arborilor vor fi efectuate cu mașini și utilaje prevăzute cu nacelă, care permit realizarea intervențiilor fără urcarea/sprijinirea propriu-zisă pe trunchiurile arborilor.
În cazul în care pe un spațiu amenajat înlocuirea de plante erbacee perene se impune timp de trei ani consecutivi pentru un număr de mai mult de 50% dintre exemplarele dintr-o specie, se va efectua înlocuirea tuturor exemplarelor din specia respectivă.
Intervențiile minimale sau proiectele de complexitate mică vor putea fi avizate definitiv în procedură simplificată, în timp ce proiectele complexe vor trebui să parcurgă o procedură extinsă de avizare.
Administratorii spațiilor verzi publice din Capitală (Administrațiile Domeniului Public Sector 1-6 și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București) răspund contravențional pentru: realizarea de lucrări de amenajare peisagistică fără solicitarea avizului conform prevederilor regulamentului ; nerespectarea în faza de execuție, precum și în cea de gestionare a planului de amenajare peisagistică avizat de către Direcția de Mediu din PMB; nefinalizarea lucrărilor în termenul stabilit; neîntreținerea sau întreținerea defectuoasă a spațiului verde amenajat. Încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 1.000 — 5.000 de lei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.