Luni – a doua repartizare computerizată pentru absolvenţii claselor a VIII-a

Luni – a doua repartizare computerizată pentru absolvenţii claselor a VIII-a

Cea de a doua repartizare computerizată pentru absolvenţii claselor a VIII-a are loc luni, iar cea de a treia se va desfăşura în perioada 6 – 7 septembrie. Prima etapă de repartizare a avut loc pe 12 iulie.Conform metodologiei în vigoare, înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/ clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă.Evaluarea Naţională se desfăşoară în fiecare an într-o singură sesiune.Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă şi repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă va avea loc între 24 şi 26 iulie. AGERPRES

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.