La nivelul Maramureşului 21 de elevi din cei 96 rămaşi nerepartizaţi şi-au completat fişe cu opţiuni pentru cea de-a doua etapă computerizată.

La nivelul Maramureşului 21 de elevi din cei 96 rămaşi nerepartizaţi şi-au completat fişe cu opţiuni pentru cea de-a doua etapă computerizată.

Pe site-ul admitere.edu.ro/ au fost publicate rapoartele finale ale repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a nerepartizaţi în prima etapă (13 iulie) sau care nu au participat la această fază.Astfel, toţi cei 382 de candidaţi înscrişi au fost repartizaţi în proporţie de 100%. Dintre aceştia, 377 candidaţi (98,69%) au fost admişi la prima opţiune exprimată. Reamintim faptul că, în prima etapă a repartizării, au fost distribuiţi în licee 150.220 de elevi.
La nivelul Maramureşului, au rămas nerepartizaţi 96 de elevi, absolvenţi de clasa a VIII-a. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş au precizat că majoritatea elevilor nerepartizaţi în prima etapă provin de pe Valea Izei. Cei care au ratat repartizarea în prima etapă fie nu şi-au completat suficiente opţiuni, fie nu au completat corect fişele de înscriere. Din cei 96 de elevi maramureşeni nerepartizaţi în prima etapă, doar 21 şi-au completat fişe cu opţiuni pentru cea de-a doua etapă computerizată.
Alături de elevii rămaşi nerepartizaţi în prima etapă, s-au înscris acum şi cei care au promovat examenele de corigenţă, dar şi cei care nu s-au prezentat la examenul de Evaluare Naţională. Toţi aceşti elevi s-au putut înscrie în clasa a IX-a pe locurile care au rămas libere în unităţile şcolare din judeţ. După prima repartizare computerizată, în Maramureş, au rămas în jur de 650 de locuri libere, aşa că absolvenţii claselor a VIII-a nu ar trebui să aibă emoţii că nu-şi vor găsi un loc în clasa a IX-a.În perioada 27-30 iulie, Comisia judeţeană de admitere va soluţiona situaţiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată şi va repartiza candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, respectiv candidaţii care nu au participat la primele două repartizări computerizate. În intervalul 6-7 septembrie 2012 va avea loc o ultimă repartizare pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele precedente, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
Admiterea în licee se face fără examen, pe baza mediei formate din media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor V-VIII. Ambele au o pondere de 50% fiecare. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
Pentru o informare rapidă, elevii au la dispoziţie site-ul http://admitere.edu.ro/, parte componentă a Portalului Educaţional SEI. Rapoartele care pot fi generate oferă informaţii utile privind stadiul admiterii, ierarhia liceelor după mediile candidaţilor admişi şi locurile rămase neocupate în urma celor două repartizări.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.