ISU Maramureş va contribui la asigurarea unor sărbători liniştite de 15 august

ISU Maramureş va contribui la asigurarea unor sărbători liniştite de 15 august

Specialiştii Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureş au efecutat activităţi preventive pe parcursul acestei săptămâni, la lăcaşurile de cult din judeţ la care se aşteaptă participarea unui număr mare de credincioşi la slujbele religioase care se vor oficia mâine, 15.08.2012, cu ocazia marii sărbători creştine a Adormirii Maicii Domnului. Inspectorii I.S.U. au instruit personalul lăcăşurilor de cult cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor şi au verificat felul în care acestea sunt respectate.
Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor este o condiţie esenţială pentru desfăşurarea manifestărilor religioase în condiţii de deplină siguranţă. Preoţii şi personalul din mănăstiri, pe de o parte şi cetăţenii participanţi, pe de altă parte, sunt persoanele care trebuie să asigure respectarea acestor măsuri de siguranţă.
Pentru ca aceste lăcaşuri să fie ocrotite de furia focului, specialiştii Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureş reamintesc tuturor persoanelor implicate în desfăşurarea manifestărilor că trebuie să cunoască şi să aplice următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:
• limitarea accesului credincioşilor în incintă peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii panicii în caz de accidente;
• confecţionarea unor stative metalice pentru depunerea lumânărilor aprinse şi amplasarea acestora la distanţe corespunzătoare faţă de elementele combustibile din construcţia bisericii;
• stingerea lumânărilor la terminarea slujbei religioase şi depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;
• supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a zonelor în care se folosesc surse de foc deschis, altor mijloace de încălzire, pe toata durata funcţionării lor, stingerea focurilor ori scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi de încălzit, înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;
• interzicerea depozitării materialelor combustibile în poduri şi balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru păstrarea lor;
• verificarea înaintea manifestărilor cu public numeros, de către personal specializat, a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului;
• dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare;
• marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea liberă a acestora pentru evitarea producerii de accidente;
• aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, la începutul şi pe timpul desfăşurării  slujbelor religioase, a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi a celor privind utilizarea focului deschis şi evitarea supraaglomerărilor;
• aplicarea imediată şi cu hotărâre, în faza incipientă, a măsurilor de lichidare a oricăror începuturi de incendiu izbucnite în zonă.
• clădirile de cult, indiferent de capacitatea lor maximă simultană, trebuie să aibă asigurate cel puţin două căi de evacuare a persoanelor, distincte şi independente.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.