Evaluarea naţională se va încheia miercuri cu proba la matematică

Evaluarea naţională se va încheia miercuri cu proba la matematică

Evaluarea naţională se va încheia miercuri cu proba la matematică, ce va începe la ora 9,00, potrivit calendarului de desfăşurare a examenului aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).Aproximativ 190.000 de absolvenţi de gimnaziu care susţin examenul în 4.516 unităţi de învăţământ s-au înscris la evaluarea naţională, potrivit unui centralizator al MECTS.Accesul elevilor în săli este permis cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, adică până la ora 8,30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.Metodologia în vigoare prevede că evaluarea lucrărilor este făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. În cazul în care nu există câte doi profesori la disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţământ.Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare.În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 29 iunie, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie. AGERPRES

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.