CSM îi scrie noului ministru al Justiţiei cu privire la măsurile legate de MCV

CSM îi scrie noului ministru al Justiţiei cu privire la măsurile legate de MCV

Consiliul Superior al Magistraturii a adresat marţi ministrului Justiţiei, Mona Pivniceru, o scrisoare în care informează asupra măsurilor ce vor fi adoptate CSM ca urmare a recomandărilor din cuprinsul Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu asupra progreselor României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicat la data de 18 iulie 2012.

"Consiliul îşi doreşte o colaborare deschisă cu Ministerul Justiţiei în vederea elaborării unui Plan comun de implementare a tuturor celor patru noi coduri. În acest sens, luarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea în condiţii optime a tuturor celor patru noi coduri se impune cu stringenţă ca o prioritate comună", se arată în scrisoarea semnată de preşedintele CSM, Alina Ghica. CSM arată că, în timpul scurt care a mai rămas până la intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă, dar şi în perioada imediat următoare intrării în vigoare a acestui cod, este necesar un efort al puterii executive, dar şi al celei judecătoreşti, ca împreună să găsească resursele necesare implementării acestuia. De asemenea, trebuie să înceapă pregătirea implementării fără sincope a noului Cod Penal şi a noului Cod de Procedură Penală.

În ceea ce priveşte procedurile de numire a procurorului general şi procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii susţine că va urmări respectarea întocmai a procedurii privind avizul CSM prevăzută de Regulamentul aprobat prin HCSM nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi aplicarea acesteia în spiritul Recomandării Comisiei Europene. CSM va continua implementarea Proiectului privind "Stabilirea şi implementarea unui volum optim de lucru al judecătorilor şi grefierilor şi asigurarea calităţii activităţii instanţelor", urmărind îndeaproape concluziile la care ajunge Consultantul şi propunând soluţiile adecvate. De asemenea, Consiliul va pune în aplicare recomandările ce vor fi formulate de Banca Mondială în Raportul final al Proiectului "Analiza independentă privind eficienţa sistemului judiciar". Concluziile celor două proiecte vor reprezenta baza elaborării politicii de resurse umane.

Consiliul susţine crearea unui grup de monitorizare a reformei judiciare, din care să facă parte reprezentanţi ai tuturor puterilor în stat, ai asociaţiilor profesionale şi ai societăţii civile, pornind de la "Comisia inter-ministerială MCV". Pentru întărirea responsabilităţii şi integrităţii în sistemul judiciar, CSM va sprijini în continuare consolidarea capacităţii instituţionale a Inspecţiei Judiciare şi este decis să ia măsuri disciplinare ferme. De asemenea, Inspecţia Judiciară va continua monitorizarea situaţiilor ce pot afecta reputaţia sistemului judiciar. CSM va continua implementarea Strategiei de întărire a integrităţii în sistemul judiciar ca parte componentă a Strategiei Naţionale Anticorupţie şi monitorizarea implementării şi va sprijini activităţile de formare profesională în materie de etică şi deontologie profesională.

Totodată, Consiliul va întreprinde noi demersuri pentru formarea profesională în domeniul unificării practicii judiciare şi va sprijini activitatea Institutului Român de Informaţii Juridice.

CSM va elabora, împreună cu înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii, ghiduri privind individualizarea pedepselor, managementul de caz, administrarea probelor şi va asigura diseminarea acestora. De asemenea, Inspecţia Judiciară va continua să monitorizeze respectarea termenelor de redactare şi monitorizare a hotărârilor.

"Ne exprimăm speranţa că şi puterea executivă, inclusiv Ministerul Justiţiei, precum şi cea legislativă, vor lua urgent măsuri pentru ca Raportul ce va fi publicat până la finele anului 2012, care va avea în vedere cu precădere modul de îndeplinire a recomandărilor privind respectarea starului de drept şi a independenţei sistemului judiciar, determinate de evoluţiile de pe scena politică înregistrate începând cu 6 iulie, să consfinţească progrese reale şi efective, iar nu simple promisiuni. În acest sens, apreciem că se impune semnarea neîntârziată a unui Pact pentru justiţie, de către reprezentanţii celor trei puteri: legislativă (preşedinţii celor două camere ale Parlamentului); executivă (Guvern, Preşedintele României), judecătorească (înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public)", mai declară CSM.

Consiliul mai susţine că este necesară adoptarea unor dispoziţii legislative prin care să se prevadă un mecanism neechivoc, clar şi eficient de tragere la răspundere penală sau disciplinară a membrilor puterilor legislativă şi executivă care "subminează credibilitatea judecătorilor sau care exercită presiuni asupra instituţiilor judiciare".

"Solicităm să se renunţe la pârghiile politice de dominare a justiţiei-abrogarea prevederilor legale prin care ministrul justiţiei a devenit titular al acţiunii disciplinare, prevederi pe care, ca membru al CSM, le-aţi criticat anterior adoptării acestora şi după adoptare. Nu în ultimul rând, vă solicităm sprijinul pentru asigurarea unui buget corespunzător pentru justiţie în anul 2013, în care să fie incluse proiecţiile bugetare pentru noile coduri, dar şi pentru plata restanţelor salariale pentru magistraţi şi personalul auxiliar", îi solicită CSM noului ministru al Justiţiei.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.