Canicula şi seceta sunt un mediu propice pentru declanşarea incendiiilor de vegetaţie uscată

Canicula şi seceta sunt un mediu propice pentru declanşarea incendiiilor de vegetaţie uscată

Canicula şi seceta sunt un mediu propice pentru declanşarea incendiiilor de vegetaţie uscată. Personalul I.S.U. Maramureş se confruntă cu zeci de cazuri de astfel de evenimente nedorite. Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase este interzisă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 şi  6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 şi 50.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru a evita producerea de evenimente nedorite din cauza caniculei şi a secetei care afectează judeţul nostru în ultima perioadă, este necesară respectarea unui set de măsuri de prevenire. Astfel este  interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente. În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri: condiţii meteorologice fără vânt;parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate, desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii, asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare,  asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.