VIDEO | Românii își pot cumpăra vechime ca să iasă la pensie.

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş informează că persoanele care nu au calitatea de pensionar îşi pot completa stagiul de cotizare pentru o perioadă de 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială sunt cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială  se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

”În perioada 28.09.2020 -31:08. 2021 se pot încheia contracte de asigurări la Casa Județeană de Pensii Maramureș de către persoanele care nu au calitatea de pensionari pentru a-și putea completa stagiul de cotizare. De menționat că perioada pentru care se pot încheia aceste contracte de asigurare este de 6 ani și se pot încheia doar pentru perioada anterioară datei încheierii contractului de asigurare. Persoanele care pot încheia acest contract de asigurare sunt persoane cu vârsta între 18 ani și cele care nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare. Acest contract se poate încheia doar pentru o lună întreagă”, a declarat Lucica Pop, directorul Casei Județeane de Pensii Maramureș

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, conform modelului postat pe site-ul instituţiei la secţiunea formulare, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative: nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în     alte sisteme neintegrate acestuia; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii; la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

”Cota contribuției pentru acest contract este de 25% din salarul minim brut pe economie din anul 2020. Salarul minim brut pe economie în acest an este 2230 lei iar cota de contribuție este de 558 lei. Facem precizarea că această sumă se achită pentru toate lunile pentru care se încheie contractul de asigurare socială indiferent de anul pentru care se încheie acest contract, deci pentru fiecare lună se va plăti 558 lei. Plata se poate face o dată prin caserie sau se poate face și eșalonat dar cu condiția să nu se depășească acea dată de 31 august 2021”, a adăugat directorul Casei Județene de Pensii Maramureș.

Contractul de asigurare socială se încheie pentru o lună întreagă şi este valabil doar pentru a beneficia de pensie de limită de vârstă.

 

Lăsați-vă comentariul la Anuleaza raspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.