RAPORT: 9 din 10 petiţii ale consumatorilor de servicii financiare se referă la asigurări

RAPORT: 9 din 10 petiţii ale consumatorilor de servicii financiare se referă la asigurări

 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în 2016, un total de 16.919 petiţii, din care 91,1% pentru piaţa asigurărilor, 6,6% pentru piaţa pensiilor private şi 2,2% pentru piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, se arată într-un raport publicat joi de instituţie.

„În anul 2016, ASF a înregistrat în total 15.419 petiţii referitoare la piaţa asigurărilor, ceea ce reprezintă o scădere de 2,96% faţă de anul precedent. Din numărul total de petiţii primite au fost analizate separat 1.327 de solicitări de informaţii care au vizat, în principal: aspecte legate de legislaţia aplicabilă anumitor produse de asigurare, demersurile care trebuie întreprinse în vederea avizării şi deschiderii unor dosare de daună sau modalităţile de stabilire a valorilor de răscumpărare în cazul asigurărilor de viaţă”, arată datele ASF.
De asemenea, 1.378 de solicitări au vizat societăţile de asigurare Astra SA, Carpatica Asig SA şi Forte Asigurare-Reasigurare SA. Petenţii au fost informaţi, în unele situaţii, cu privire la modalităţile legale de soluţionare a daunelor în speţă, fiind îndrumaţi să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), iar în alte situaţii au fost solicitate puncte de vedere FGA.
„În anul 2016, în 7.345 de cazuri, petenţii au reclamat neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi, ceea ce înseamnă 80,22% din totalul petiţiilor înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate”, se mai arată în raport. Cea mai mare pondere o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 8.956, reprezentând 97,82% din total, în scădere cu 1,79% faţă de anul 2015. În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu un număr de 7.228, reprezentând 78,94% din total, în creştere cu 7,22% faţă de anul 2015. Cele 7.228 de petiţii înregistrate şi soluţionate în anul 2016 reprezintă aproximativ 0,12% din numărul contractelor RCA încheiate şi, respectiv 2,60% din numărul dosarelor de daună RCA deschise în 2016, conform datelor raportate de către asigurători la ASF.
Din cele 9.156 de petiţii, un număr de 6.414, reprezentând 70,05% din total, au fost finalizate în favoarea petenţilor datorită motivaţiilor legitime ale solicitărilor. Dintre petiţiile finalizate în favoarea petenţilor, 68,30% au fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate de către petenţi, în dosarele de daună deschise, restul petiţiilor având ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unitatea reparatoare, recalculare valoare despăgubire etc.).
Din datele înregistrate mai reiese că 99,29% din petiţii au fost îndreptate împotriva societăţilor de asigurare şi un procent de 0,71% au fost înregistrate împotriva brokerilor de asigurare. „Analizând petiţiile depuse, rezultă că cele mai multe nemulţumiri ale petenţilor au fost constatate pentru societatea City Insurance SA, pentru care s-au primit 3.329 de petiţii (36,36% din total) şi pentru societatea Asirom VIG SA, pentru care s-au primit 1.813 petiţii (19,8%)”, mai arată ASF.
Referitor la piaţa pensiilor private, în anul 2016 au fost înregistrate în total 1.125 de petiţii, în scădere cu 10,43% faţă de anul 2015. Dintre acestea, 35 de petiţii au fost clasate, potrivit prevederilor O.G. nr. 27/2002 şi procedurilor interne, iar 3 petiţii nu au intrat în sfera de competenţă a ASF. Prin urmare, pentru analiză au fost luate în calcul un număr de 1.087 de petiţii unice, cu 10,90% mai puţine faţă de anul 2015. Din totalul de petiţii soluţionate, 1.013 au reprezentat solicitări de informaţii atât generale, cât şi individuale pe caz şi persoană (93,19%), iar 74 de petiţii au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate (6,81%%).
Din analiza datelor înregistrate la ASF reiese că, în anul 2016, în sistemul pensiilor private au fost înregistrate 1.003 petiţii privind Pilonul II (92,27%), în scădere cu 16,28% faţă de 2015. În acelaşi timp, petiţiile transmise de către participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) au fost în număr de 32 (2,94%), în creştere cu peste 45% faţă de anul 2015.
În fine, pentru piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, în anul 2016, ASF a primit spre soluţionare un număr total de 375 de petiţii, în scădere cu 50,53% faţă anul 2015. Din cele 375 de petiţii, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi instrumentate 331 de petiţii, în scădere cu 54,03% faţă de anul 2015. Din analiza petiţiilor efectuată în funcţie de entităţile reclamate reiese că ponderea cea mai mare o deţin petiţiile pentru emitenţi, respectiv 55,29% (183 de petiţii), în scădere cu 65,99% faţă de anul 2015. În ceea ce priveşte tipurile de operaţiuni, cele mai multe petiţii, respectiv 119, reprezentând 35,95%, au solicitat verificarea deţinerilor de acţiuni/vânzare fără acord/plată dividende, înregistrând, totodată, cea mai mare creştere procentuală faţă de anul 2015, respectiv 230,56%.
ASF este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.