Petiție online pentru oprirea distrugerii CULTURII

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal bugetare a stârnit revolta oamenilor de cultură, 50 de manageri din instituții de cultură din România au înaintat primului ministru un memoriu pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că implementarea acesteia ar duce la colapsarea sectorului cultural îndeosebi al celui din orașele mici și mijlocii, ocazie cu care au semnat petiția onlie ”Opriți distrugerea CULTURII”.

Până această la dată, petiția a fost semnată de aproape 15.000 de cetățeni, inclusiv din Maramureș.

Proiectul Ordonanței de Urgență ar afecta nu numai instituțiile de cultură, teatre, muzee, biblioteci, reviste de cultură, dar și acele ONG-uri și asociații, care organizează evenimente culturale.

Petiția a fost inițiată de Vladimir Anton, director artistic al Teatrului Municipal Miercurea Ciuc.

Conform textului ordonanței,

Art. XX (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice; b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

(3) Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:

a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;

b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;”

Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;”

”Conform datelor din țară, reducerea sub 7,5% a capitolului bugetar 67, înseamnă concret reducerea bugetului majorității teatrelor din provincie cu 50%. Doar ponderea salariilor din bugetul unui teatru e în medie de 80%. Înjumătățirea efectivă a bugetului înseamnă faliment”, spun semnatarii memoriului.

Semnează petiția online!

https://www.petitieonline.com/opriti_distrugerea_culturii

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.