Minimul pe economie s-a majorat la 2.080 de lei. Informații utile despre salariul minim brut pe ţară garantat în plată

Începând cu data de 1 ianuarie 2019  în baza H.G. nr. 937/2018 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Începând cu aceiaşi dată, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, prin adoptarea O.U.G. nr. 114/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019 , pentru domeniul construcţiilor, şi domeniile de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din ordonanţă,  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile stabilite prin art. 66 pct. 1 din O.U.G. nr. 114/2018  beneficiază şi de anumite facilităţi fiscale.

Conform dispoziţiilor art. 3, alin.(2), lit.(h) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificările salariale se transmit în REVISAL în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.