Întâlnirea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

Instituția Prefectului Județul Maramureș a organizat întâlnirea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, în data de 26 septembrie şi a fost condusă de subprefectul județului Maramureș, doamna Enikö-Erzsébet Krizsanovszki. La întâlnire au participat membri Grupului de Lucru Mixt pentru Romi.

Tematicile abordate au fost cu privire la numărul liceenilor de etnie romă din judeţ şi a numărului de elevi romi care au fost înscrişi în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul judeţului Maramureş există un număr de 200 liceeni de etnie romă, iar un număr de 334 de copii romi au fost înscrişi în clasa pregătitoare:
– prezentarea unei scurte sinteze a activităţilor derulate de inspectorul care se ocupă cu incluziunea minorităţii rome din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş:
– cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor care se marchează în 20 februarie, a fost organizat evenimentul intercutural – artistic, care a avut ca scop promovarea culturii şi tradiţiilor rome. În cadrul evenimentului preşcolarii şi elevii de etnie romă din clasele primare, gimnaziale au fost premiaţi cu pachete cu îmbrăcăminte şi produse de igienă. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic de dansuri ţigăneşti susţinut de elevii de etnie romă din Comuna Coltău.
– organizarea întâlnirilor în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Maramures la şcolile unde există un număr de mare de elevi romi în vederea analizării nivelului de frecvenţă şcolară a elevilor de etnie romă, în special a elevilor din clasele a VIII-a, care au fost informaţi în legătură cu posibilitatea accesării locurilor alocate în licee de Ministerul Educaţiei în fiecare an şcolar– una dintre condiţiile obligatorii fiind ca elevii să participe la examenul de Evaluare Naţională.

– implicare în diseminarea informaţiei cu privire la locurile alocate elevilor de etnie romă în sistemul de învăţământ de stat liceal, pentru anul şcolar 2023-2024. Ministerul Educaţiei a alocat un nr de 124 de locuri pentru elevii romi în licee, din care au fost ocupate 30, 24 elevi în sistemul liceal şi 6 în învățământul profesional.

Prezentarea rezultatelor înregistrate în urma finalizării proiectului “Şcoala comunităţii din Remetea Chioarului”  a fost implementat de ASSOC Baia Mare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.