INSTRUIRE: Inspectorii școlari generali adjuncți cu atribuții în politicile de personal și cei din managementul resurselor umane vor lua parte la mai multe activități

INSTRUIRE: Inspectorii școlari generali adjuncți cu atribuții în politicile de personal și cei din managementul resurselor umane vor lua parte la mai multe activități

 Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, organizează, în perioada 8-10 februarie 2017, în municipiul Baia Mare, instruirea la nivel național a inspectorilor școlari generali adjuncți cu atribuții în domeniul politicilor de personal și a inspectorilor responsabili cu managementul resurselor umane din inspectoratele școlare. 

Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestei instruiri naționale au ca principal scop aplicarea corectă și unitară a prevederilor legislative în vigoare privitoare la organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic în anul școlar 2017 – 2018. De asemenea este vizată și metodologia privind managementul și utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România, dar și metodologia privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar. Totodată inspectorii școlari adjuncți și cei responsabili cu managementul resurselor umane vor fi informați și privitor la organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice, a catedrelor vacante și a celor rezervate pentru anul școlar 2017 – 2018. În cadrul acestei întâlniri va avea loc și acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017. 
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.