Faţadele clădirilor reabilitate

Faţadele clădirilor reabilitate

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, legea privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Acesta măsură vine în urma creşterii îngrijorătoare a accidentelor provocate de desprinderea unor elemente de construcţie de pe imobile.

Deoarece stadiu avansat de degradare a faţadelor clădirilor generează scăderea calităţii arhitectural ambientale a cadrului urban construit şi duce la diminuarea interesului social, economic şi turistic, Guvernul a adoptat la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, legea privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor. Această măsură vine şi ca urmare a creşterii îngrijorătoare a accidentelor provocate de desprinderea unor elemente constructive de pe imobile. Astfel încât toţi cei care deţin clădiri a căror stare de degradare pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei sunt obligaţi că din propria iniţiativă să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a faţadei clădirii.

Trebuie să ştiţi însă că finanţarea lucrărilor va fi suportată de către deţinătorii de clădiri. Pentru a veni în sprijinul proprietarilor, Guvernul va facilita credite bancare de la instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. 10% din cheltuieli vor fi obligatoriu achitate din sursele proprii ale beneficiarului, iar proprietarul poate obţine o finanţare a lucrării în proporţie de 90% prin credit garantat, urmând a restitui banii în maxim 5 ani cu garanţia guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată.

Există şi cazuri excepţionale când autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, prin bugetul local, preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de interventiedar asta numai în cazul în care proprietarii fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie. O altă excepţie, când autorităţile administraţiei publice centrale pot cofinanţa lucrările sunt clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

Lucrările vor trebui executate în termen de 12 luni de la data primirii notificării. La solicitarea proprietarului şi din motive obiective, termenul poate fi prelungit de către primar, dar nu mai mult de 6 luni

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.