DISCUȚII: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, în ședință

DISCUȚII: Comitetul Județean  pentru Situații de Urgență Maramureș, în ședință

 La Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc azi ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, condusă de președintele CJSU, prefectul Sebastian Mihai Lupuț. 

Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș a prezentat acțiunile care derivă din desfășurarea Exercițiului național de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență PROCIV 2017. Exercițiul va avea loc în perioada 18-21 aprilie și va avea în vedere felul în care autoritățile locale pun în aplicare fluxul anunțării populației, precum și timpul de răspuns din momentul primirii mesajului de avertizare. Populația județului nu va fi afectată de acest exercițiu și este de dorit să se evite panica. 
Al doilea punct pe ordinea de zi a avut ca obiect analizarea și aprobarea costurilor necesare punerii în funcțiune a stațiilor de desecare existente la nivelul județului Maramureș. Reprezentantul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare a arătat că în județul nostru există două stații de pompare, la Lăpușel și Săcălășeni, ambele nefuncționale din anul 1988. Pentru ca acestea să funcționeze, ar trebui să fie reconstruite, sumele necesare fiind foarte mari, de ordinul sutelor de mii de euro. Ținându-se cont de specificul geografic al județului (aproximativ 47% reprezentând zone de deal și de munte) reprezentantul ANIF este de părere că în județul Maramureș stațiile de pompare nu sunt necesare, întrucât evacuarea apei se face gravitațional. 
În continuare, prefectul Sebastian Mihai Lupuț i-a informat pe cei prezenți cu privire la stadiul elaborării Proiectului de procedură de sistem privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile cu gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice la nivelul județului Maramureș. Procedura, care se va realiza sub coordonarea Inspectoratului de Jandarmi Județean “Pintea Viteazul” Maramureș, se referă în mod special la situația pătrunderii unor animale periculoase în zonele intravilane. La elaborarea procedurii și-au adus contribuția mai multe instituții cu atribuții în acest domeniu. Pe viitor, ea va fi supusă procesului de avizare, totodată urmând să aibă loc întâlniri de lucru la care vor participa reprezentanții instituțiilor vizate și primarii unităților administrativ-teritoriale, pentru a fi informați cu privire la această procedură. Aceasta, întrucât procedura va fi implementată de comitetele locale pentru situații de urgență, conduse de președinții acestora, primarii UAT-urilor. 
La punctul 4 de pe ordinea de zi au fost comunicate concluziile rezultate în urma acțiunilor de verificare a modului de efectuare a salubrizării cursurilor de apă și a localităților din județul Maramureș. În scopul verificării modului de salubrizare și igienizare a cursurilor de apă, a șanțurilor și rigolelor, s-au constituit două comisii mixte în cadrul Instituției Prefectului: una pentru sistemul hidrotehnic Someș, alta pentru sistemul hidrotehnic Tisa. În perioada 15 martie – 7 aprilie, cele două comisii au verificat 43 de cursuri de apă și afluenți (inclusiv torenți) și toate cele 76 de UAT-uri din județ. Conform situației prezentate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, situația este mult mai bună decât în anii trecuți. Există, totuși, probleme privind depozitarea gunoaielor lângă cursurile mici de apă, de către riverani, precum și, mai ales în Maramureșul istoric, probleme privind lipsa șanțurilor și rigolelor. De asemenea, se constată în multe cazuri faptul că apele menajere ajung în șanțurile din fața proprietăților și în cursurile de apă, poluându-le și degajând mirosuri pestilențiale. Ioan Ștrempel, comisar șef al Gărzii de Mediu, Comisariatul Județean Maramureș, a afirmat că instituția a efectuat controale privind salubrizarea localităților, în vederea identificării depozitelor necontrolate de deșeuri, a verificării stării generale de salubrizare a căilor de comunicații, starea rigolelor stradale, a podurilor și podețelor, a terenurilor adiacente, precum și a malurilor și cursurilor de apă. De asemenea, au fost verificate și obligațiile administrațiilor publice locale care decurg din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. Până acum, Garda de Mediu a aplicat 7 amenzi contravenționale, în valoare totală de 8.500 lei, toate pentru nedepunerea declarațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu. Ioan Ștrempel a afirmat că multe sesizări sunt primite de la turiștii deranjați de lipsa curățeniei.
La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost adusă în discuție o problemă extrem de sensibilă: pagubele produse culturilor agricole și pășunilor de către mistreți. Situația a mai fost analizată în numeroase rânduri, în cursul săptămânii trecute fiind adusă în discuție la prima ședință a Comisiei de evaluare și analizare a problemelor din agricultură, dar și la o întâlnire cu câțiva senatori și deputați de Maramureș. În cadrul ședinței CJSU, Diana Pop Laar, consilier juridic în cadrul Instituției Prefectului, a prezentat propunerile de modificări legislative privind pagubele produse de porcii mistreți. Propunerile au în vedere modificări aduse Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și HG nr. 1679/2008, care stabilește modalități de acordare a despăgubirilor, în cazul prejudiciilor produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către animalele sălbatice din speciile de faună de interes cinegetic. Modificările privesc modalitatea de constatare și evaluare a pagubelor, precum și constituirea unui fond mutual prin redirecționarea unei cote părți din taxele de administrare a fiecărui fond de vânătoare, din care să poată fi acoperite pagubele constatate. 
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.