Consilierii județeni convocați azi în ședință extraordinară pentru 10 proiecte

Consilierii județeni sunt convocați în data de 7 decembrie 2018, ora 1200  la ședință extraordinară având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,  în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală pe anul 2018;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de susținere a sportului de performanță;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Asociația Club Sportiv „Academia de Înot Baia Mare”, în vederea realizării în comun a celei de-a IV-a ediții a concursului de înot „Moș Crăciun”;
  5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei, în vederea realizării în comun a proiectului „Cum e datina străbună” – Festival de datini şi obiceiuri de iarnă;
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 265/2018;
  7. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren și declararea acestuia ca bun de interes public județean;
  8. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018;
  9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.