Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BISTRA, cu sediul în comuna Bistra, str. Principală, nr. 314, jud. Maramureș, titular al proiectului ”Exploatare agregate minerale din albia minoră a râului Vișeu, perimetru temporar de exploatare în amonte pod peste râul Vișeu-Crasna Vișeului, comuna Bistra, sat Crasna Vișeului” propus a fi amplasat în comuna Bistra, sat Crasna Vișeului, albia minoră a râului Vișeu, Fn, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș,  cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.