A FOST IMPLEMENTAT: Lucrările de reabilitare şi extindere a reţelei de apă din Sighet au fost recepţionate

A FOST IMPLEMENTAT: Lucrările de reabilitare şi extindere a reţelei de apă din Sighet au fost recepţionate

 Contractul de lucrări MM-CL-10 – “Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmației“ a fost implementat în cadrul Programul Operaţional Sectorial Mediu – “ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş “ .

Valoarea totală a contractului a fost de 52.828.500 lei, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune reprezintă 77,31%, subvenţia de la bugetul de stat este de 11,82%, împrumutul contractat de operatorul regional S.C. VITAL S.A. este de 9,05% , iar contribuţia de la bugetele locale de 1,82%.
Săptămâna trecută au fost întocmite și rapoartele privind procesele verbale de predare-primire, pentru 29 de străzi din Sighetu Marmației, pe care s-au executat lucrări. Acestea au fost cuprinse în trei categorii, după cum urmează :
• Extindere rețea distribuție apă pe Aleea Dragoș Vodă, Aleea Bogdan Vodă și străzile Tisei, Ion Luca Caragiale și Gutinului
• Extindere rețea canalizare pe Aleea Bogdan Vodă, Aleea Dragoș Vodă și străzile Gutinului, Șerpilor, Ignișului, Ion Luca Caragiale, Bolintineanu, Tractorului, Bălcescu, Bobâlna, Corbului, Mihai Marina, Gării, Cuza Vodă, Solovan, Florilor și Balc Vodă
• Reabilitare rețea canalizare pe străzile Tisei, Iza, Rodnei, Xenopol, Zimbrului, Vasile Alecsandri și Basarabiei
În urma lucrărilor efectuate au fost extinse rețelele de distribuție a apei pe 5 străzi, cu 1291 ml , realizându-se 110 branșamente de apă și 9 hidranți supraterani. De asemenea, s-a extins și rețeaua de canalizare pe 17 străzi, cu 7537 ml și cu realizarea a 564 racorduri de canal, iar în ceea ce privește lucrările de reabilitare ale rețelei de canalizare,
aceasta cuprinde 2730 ml de rețea reabilitată și 227 de racorduri noi de canal.
Cu toate că SC VITAL S.A a făcut informări periodice privind implementarea programului, de la faza de finanțare, achiziție, contractare, execuție și inclusiv recepție, revenim cu informații pentru noii beneficiari ai serviciului de alimentare cu apă respectiv
canalizare. Odată cu recepționarea noilor lucrări clienților le revine obligativitatea de realizare și conectare a instalațiilor interioare la rețelele publice nou realizate. Precizăm că art.32 alin (14) din Legea nr.224/2015 instituie sancțiuni de natură contravențională pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, care nu se branșează/racordează la sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare existente sau noi înființate.
Utilizatorii care și-au realizat rețelele interioare inclusiv conectarea acestora la rețeaua publică și nu au contract încheiat cu S.C VITAL S.A sunt invitați să se prezinte la Agenția Sighetu Marmației, din strada Ioan Mihalyi de Apșa, nr. 2, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-17.00, în vederea încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Actele necesare încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:
• Act de proprietate (original și copie)
• Act de identitate (original și copie)
Pentru detalii suplimentare în vederea încheierii contractului, apelați Agenția Sighetu Marmației – telefon 0262-312.395 sau Biroul Relații cu Publicul – telefon : 0262 213.574, 0262 213.575.
Contractul de lucrări MM-CL-10 – “Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmației“ a fost cel de-al III-lea contract implemetat în municipiului Sighetu Marmației, cuprins în programul de reabilitare și extindere a infrastructurii de apă și apă uzată. Unul din scopurile realizării acestui proiect a fost îmbunătățirea sănătății umane prin reducerea cantităților de nitrați deversați în resursele de apă și contribuția la crearea unui mediu mai curat, fiecare imobil urmând să se racordeze la sistemul de canalizare menajeră.
Alături de acest contract, la Sighetu Marmației au fost realizate și alte lucrări , cuprinse în două contracte “Reabilitarea stației de epurare în Sighetu Marmației“ ( MM-CL-04) și “Reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă, a conductelor de aducțiune, rezervoare noi de apă și noi stații de pompare în Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației“ (MM-CL-02).
Toate aceste investiţii finanţate prin Programul Operațional Sectorial Mediu şi implementate de S.C. VITAL S.A., vor contribui esenţial la atingerea şi respectarea standardelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în privinţa distribuției apei potabile, epurării apelor uzate şi a protecţiei mediului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.