38 de proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 31 iulie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 31 iulie, ora 14:00, care se va desfășura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş, cu prezență fizică.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2023 ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”PASAJ CLUBUL VĂCARILOR (Baia Mare- Recea)”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul ”Reabilitarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie”, str. Monetăriei, nr. 1-3, Municipiul Baia Mare, Județul Maramures;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici actualizati și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CORP C1 – CASA POARTĂ”, str. Dealul Florilor, nr.1, Baia Mare, Județul Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 109F (DJ 171) Rogoz – Lăpuş – Băiuţ – Cavnic (DJ 184) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 109F Ocna Șugatag (int. DJ 185) – Ferești (DN 18) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 185 Hărnicești (DN 18) – Ocna Șugatag (DJ 109F) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 186 Vadu Izei (DN 18) – Onceşti –  Năneşti – Bârsana (DJ 185) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții “ Reabilitare DJ 186B Ferești (DN 18) – Cornești – Călinești – Sârbi – Budești (DJ 109F) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 188 Bogdan Vodă  – Vișeu de Jos”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 171 Rogoz – Limită Bistrița-Năsăud”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 171A Suciu de Sus – Groșii Țibleșului”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din patrimoniul orașului Baia Mare în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din patrimoniul comunei Groși în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din patrimoniul comunei Dumbrăvița în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire pentru imobilele aparținând domeniului public al Județului Maramureș, înscrise în CF 104429 si CF 115436 Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date pentru un imobil aparținând domeniului public al județului Maramureș aflat în administrarea Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, înscris în F. 116962 Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric cod LMI MM-II-m-B-04478, situat în Municipiul Baia Mare, str. Paris, nr. 11;

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului situat în Municipiul Sighetu Marmației, str. Libertății, nr. 12, ap. 2, parte din monumentul istoric ”Casa Kahan” ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș  în domeniul public al comunei Oarța de Jos a imobilului -construcții și teren- situat în localitatea Oarța de Jos,nr. 239  ;                                                      

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al Județului Maramureș în vederea realizării unor obiective de interes public județean ;

 

23.  Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din patrimoniul orașului Tăuții Măgherăuș în patrimoniul Județului Maramureș ;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 82/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat – drumuri județene și rețele rutiere;

 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații  curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramureș în perioada 2023 – 2024, actualizat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2027”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la RA Aeroportul Internațional Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de finanțări nerambursabile, pentru proiecte culturale, pentru anul 2023 ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor și acțiunilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă, în domeniul tineret, declarate eligibile la sesiunea de finanțare,  pentru anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Județul Maramureș, pentru anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C „Drumuri-Poduri Maramureș” S.A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selecția directorului general și a directorului de dezvoltare din cadrul Regiei Autonome “ Aeroportul Internațional Maramureș”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Maramureș la Interpret Europe – Asociația Europeană pentru Interpretarea Patrimoniului;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliul Județean Maramureș la implementarea proiectului „Primul ghiozdan”, pentru anul școlar 2023-2024, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ – teritoriale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea evenimentului cultural „188 de ani de la naşterea „Bătrânului Nației” George Pop de Băseşti” ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea proiectului Tabără pentru copii cu diabet din Judeţul Maramureş.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”PASAJ CLUBUL VĂCARILOR (Baia Mare- Recea)”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul ”Reabilitarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie”, str. Monetăriei, nr. 1-3, Municipiul Baia Mare, Județul Maramures;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici actualizati și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CORP C1 – CASA POARTĂ”, str. Dealul Florilor, nr.1, Baia Mare, Județul Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 109F (DJ 171) Rogoz – Lăpuş – Băiuţ – Cavnic (DJ 184) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 109F Ocna Șugatag (int. DJ 185) – Ferești (DN 18) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 185 Hărnicești (DN 18) – Ocna Șugatag (DJ 109F) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare DJ 186 Vadu Izei (DN 18) – Onceşti –  Năneşti – Bârsana (DJ 185) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții “ Reabilitare DJ 186B Ferești (DN 18) – Cornești – Călinești – Sârbi – Budești (DJ 109F) ”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 188 Bogdan Vodă  – Vișeu de Jos”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 171 Rogoz – Limită Bistrița-Năsăud”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 171A Suciu de Sus – Groșii Țibleșului”, cuprins în proiectul ”MARA-NORD”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din patrimoniul orașului Baia Mare în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din patrimoniul comunei Groși în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de  hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din patrimoniul comunei Dumbrăvița în patrimoniul Județului Maramureș pentru realizarea obiectivului ”Pasaj Italsofa”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire pentru imobilele aparținând domeniului public al Județului Maramureș, înscrise în CF 104429 si CF 115436 Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date pentru un imobil aparținând domeniului public al județului Maramureș aflat în administrarea Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, înscris în F. 116962 Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric cod LMI MM-II-m-B-04478, situat în Municipiul Baia Mare, str. Paris, nr. 11;

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului situat în Municipiul Sighetu Marmației, str. Libertății, nr. 12, ap. 2, parte din monumentul istoric ”Casa Kahan” ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș  în domeniul public al comunei Oarța de Jos a imobilului -construcții și teren- situat în localitatea Oarța de Jos,nr. 239  ;                                                      

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al Județului Maramureș în vederea realizării unor obiective de interes public județean ;

 

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din patrimoniul orașului Tăuții Măgherăuș în patrimoniul Județului Maramureș ;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 82/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat – drumuri județene și rețele rutiere;

 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații  curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramureș în perioada 2023 – 2024, actualizat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2027”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la RA Aeroportul Internațional Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de finanțări nerambursabile, pentru proiecte culturale, pentru anul 2023 ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor și acțiunilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă, în domeniul tineret, declarate eligibile la sesiunea de finanțare,  pentru anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Județul Maramureș, pentru anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C „Drumuri-Poduri Maramureș” S.A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selecția directorului general și a directorului de dezvoltare din cadrul Regiei Autonome “ Aeroportul Internațional Maramureș”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Maramureș la Interpret Europe – Asociația Europeană pentru Interpretarea Patrimoniului;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliul Județean Maramureș la implementarea proiectului „Primul ghiozdan”, pentru anul școlar 2023-2024, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ – teritoriale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea evenimentului cultural „188 de ani de la naşterea „Bătrânului Nației” George Pop de Băseşti” ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea proiectului Tabără pentru copii cu diabet din Judeţul Maramureş.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.