31 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25 mai a Consiliului Județean Maramureș

Ședința ordinară convocată de Consiliul Județean Maramureș din 25 mai are pe ordinea de zi 31 proiecte de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2022;

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului Județului Maramureș   pe anul 2021;

3.Proiect de hotarare privind inițierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile interne -leasing financiar  de către U.A.T. Județul Maramureș, în vederea achiziţionării de echipamente și autospeciale specifice activității de salvare montană;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județului a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş;

7.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2022 pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;

8.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adăugată, pentru drumurile comunale pe anul 2022;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramures în perioada 2021-2022, modificat;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramures pentru perioada 2022-2023;

11.Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Județean Maramures la implementarea proiectului   Dotarea Centrului Perinatologic al Spitalului Raional Hâncești aparținând Consiliului Raional Hîncești  din Republica Moldova;

12.Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea evenimentului cultural de interes județean „CARAVANA TIFF UNLIMITED”;

13.Proiect  de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea proiectului „Parcul Minelor – Dealul Minei”;

14.Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean  Maramureș la realizarea proiectului  „Campionatele Naționale pe Echipe, Campionatul Național de Sprint-urban, etapa a 3-a și Trofeul Maramureș ediția 51, la orientare în alergare  ” ;

15.Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea evenimentului cultural de interes județean Festivalul Folcloric  „Nu vă uitați că-s micuț ” ;

  1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea evenimentului cultural „ Festivalul Internațional de Artele Spectacolului ATELIER,ediția a XXVIII-a ”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Maramureş în cursul anului 2021;
  3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil aparținând domeniului privat al județului Maramureș, situat în localitatea Copalnic Mănăștur
  4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil aparținând domeniului privat al județului Maramureș, situat în localitatea Remetea Chioarului;

20 . Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil aparținând domeniului privat al județului Maramureș, situat în localitatea Valea Chioarului;

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil aparținând domeniului privat al județului Maramureș, situat în localitatea Oarța de Jos;
  2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Unirii, nr. 21 A;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei III la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 311/2021 privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru trei tronsoane din DJ 183 situate în intravilanul municipiului Baia Mare;

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan” Maramureș;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la C. ,,Drumuri – Poduri Maramureş“ S.A.;

28. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul cultură;

29.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul tineret;

30.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul sport;

31.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Maramureș

Diverse

Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2021 (împreună cu D.E.)

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.