28 de proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 28 februarie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 28 februarie 2023, ora 14:00, care se va desfășura în sistem videoconferinţă prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul ”Împrejmuire Althera – Centru de Terapii Alternative în Maramureș”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes județean ”Parcare la drum județean DJ 186 km 25+000  Rozavlea”,  județul Maramureș, actualizat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date pentru un imobil aparținând domeniului public al județului Maramureș, aflat în administrarea Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, înscris în C.F. 108757 Baia Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean și înscrierea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Maramureș, a unei construcții – ”Stocator de oxigen și stație oxigen” – situate în municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al județului Maramureș în domeniul public al județului Maramureș a unui imobil înscris în CF 52075 Remetea Chioarului;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația ”Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș” a unui imobil din domeniul public al Județului Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, str. Petöfi Șandor, nr. 12 – 14;

 

7.      Proiect de hotărâre privind darea în administrare la U.A.T. Oraș Târgu Lăpuș a unui tronson din DJ 109F;

 

8.      Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al orașului Șomcuta Mare în domeniul public al Județului Maramureș, teren necesar realizării unui drum de acces la terenuri aflate în proprietatea județului Maramureș ;

 

9.      Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric ”Castelul Blomberg”,situat în localitatea Gârdani, nr. 457;

 

10.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în Municipiul Sighetu Marmației, P-ța Libertății, nr. 20;

 

11.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație a unor spații medicale proprietate privată a Județului Maramureș, din imobilul situat în municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 5A;

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum Expres Baia Mare – Satu Mare”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat în vederea realizarii obiectivului de investiții Varianta de ocolire Șomcuta Mare”;

 

 1. Proiect de hotarare privind încheierea unui Acord de parteneriat pentru realizarea proiectelor „Patrimoniul vernacular al comunei Bogdan Vodă”, „Patrimoniul vernacular al comunei Lăpuș”, „Patrimoniul vernacular al comunei Petrova”

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 142/2021 privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei;

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țibleș – Văratec”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la  S.C. ,,Drumuri – Poduri Maramureş“ S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C “Parcuri Industriale Maramureș” S.A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tona de masă verde obținută de pe pajiști în județul Maramureș, pentru anul fiscal 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii, modificate, la Muzeul Judeţean de Etnografie și Artă Populară Maramureș;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii, modificat, la Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învăţământ special din județul Maramureș, pentru anul școlar 2023-2024 ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Maramureș, pe anul 2023;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului cultural – Spectacol de teatru “Vasile Lucaciu – erou național”,  în cooperare cu Asociația Culturală Ararat;

 

 1. Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Concursului Interjudețean de Matematică  „Tinere speranțe”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea proiectului sportiv “Fabrica de Campioni”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului ”Tabără de excelență în Maramureș – Punte educațională între Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni”, în cadrul sesiunii de finanțare de proiecte pentru anul 2023, a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.