13 proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 29 noiembrie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 29 noiembrie, ora 14:00, care se va desfășura în sistem videoconferinţă, prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2023

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, documentații actualizate pentru obiectivul de investiții Pasaj Italsofa, Baia Mare – Groși;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj Italsofa Baia Mare – Groși” ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a investiției „Achiziționarea de echipamente destinate îmbunătățirii siguranței traficului în Județul Maramureș” în vederea finanțării acestuia prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027);

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Crearea HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale în Biblioteca din localitatea Groși”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Crearea HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale în Biblioteca din localitatea Dragomirești”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Crearea HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale în Biblioteca municipală Laurențiu Ulici”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Crearea HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale în Biblioteca județeană Petre DULFU”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „MEDICUNITY”,  în cadrul programului INTERREG NEXT Romania Ucraina;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „PULSAR”, în cadrul programului INTERREG NEXT Romania Ucraina;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare în vederea realizării evenimentului cultural – tradițional „Crăciun în Maramureș” ;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 401/2023 privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru șapte tronsoane din DJ 183 și a podurilor amplasate pe acestea ;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.