Sanatate

ANGAJĂRI: Spitalul Sighet angajează pe 10 posturi vacante

duminica , 4 feb 2018, ora 18:14       de MaraMedia       Sanatate

Spitalul Sighet angajează 8 infirmieri, 1 registrator medical, 1 economist pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de infirmier debutant:

absolvent de şcoală generală.

pentru postul de registrator medical debutant:

absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

pentru postul de economist II:

absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specialitatea postului;

6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

13 februarie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;

22 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;

28 februarie 2018, ora 10.00: proba interviu la economist II, registrator medical debutant;

28 februarie 2018, ora 13.00: proba interviu infirmieri debutanţi.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, județul Maramureș, tel. 0262311541, int. 221 pentru infirmieri debutanţi şi Ştefan Ileana, referent IA, Serviciul R.U.N.O.S, int. 141, pentru economist II şi registrator medical debutant.

Bibliografia şi condiţiile de înscriere şi datele la care se vor ţine concursurile le regăsiţi pe siteul Spitalului Sighet www.spitalsighet.ro 

Dosarele se pot depune până în data de 13 februarie 2018.

COMENTARII

Lasa un comentariu

*
*
*
Campurile marcate cu "*" sunt obligatorii


Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.TV Sighet

SONDAJ DE OPINIE

Spre ce destinaţii externe aţi dori să zboare avioanele de pe Aeroportul Maramures?
Londra
Madrid
Roma
Amsterdam
Munchen

NEWSLETTER

Abonati-vă la newsletterul nostru si veti fi la curent cu ultimele stiri:
Sighet FM